Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 StarDance 2023: kompletní přehled

Legenda o svatém Jiří: Dle pranostiky dnes vylézají hadi a štíři. Tápete, kde se na našem území vzali?

svatý Jiří, drak
Zdroj: Pixabay
legenda

Svatý Jiří je tradičně uctíván jako mučedník, víte ale, že ve většině zemí se slaví 23. dubna? U nás je tomu o den déle, protože předtím slavíme svatého Vojtěcha. Je dodnes pokládán za významnou historickou osobnost, zmínky o něm pocházejí už z pátého století. Nejvíce o něm víme ze Zlaté legendy, sbírky životopisů svatých, kterou sestavil koncem 13. století Jakub de Voragine. Kde se vzala pohádka o statečném rytíři, kterou zná dnes zkrátka každý?


Příběh, který k nám dorazil až z dalekého východu, praví, že byl Jiří vojákem Římské říše. Když ohrožoval obyvatele města Silenu v Libyi krvežíznivý drak, jeho oběti byly vybírány losem. Za každého, kdo se chtěl napít, požadoval drak oběť. Nejdříve mu stačily ovce, brzy však požadoval mladé panny.

Pohádka o drakovi není tak úplně vymyšlený příběh

Když los padl na královskou dceru, Jiří se dal do boje, aby město od zlého draka osvobodil. Když doprovodil princeznu na místo, na draka si v úkrytu počkal a neohroženě se mu postavil. Probodl mu hrdlo. Některé legendy uvádí, že ho jednou ranou usmrtil, další, že ho předvedl před město a požadoval přijetí křesťanství obyvateli za smrt draka. Když se ve městě údajně rozneslo, co dokázal, přesvědčil všechny, že draka přemohl s Boží pomocí, aby v lidech víru podpořil. Celé město následně křesťanskou víru přijalo. Zanedlouho však propuklo pronásledování křesťanů a Jiří byl usmrcen.

Jiřího v žádných historických dokumentech nenajdeme. Podle legend se ale narodil v Kappadokii, dnešním Turecku. Ve Svaté říši římské v roce 303 (některé zdroje uvádí 305) vydal císař edikty, které umožnily pronásledování křesťanů na celém území. Jiří, tehdy v armádě, byl nařízen k účasti na perzekucích. On se ale ke křesťanství hrdě přiznal a následně byl umučen. Někteří vidí v legendě analogii v příběhu královské dcery Andromédy, která měla padnout za oběť kvůli své matce Kassiopeie, která propadla pýše. Bájný hrdina Perseus ji zachránil s pomocí hlavy Medúzy, pod jejímž pohledem každý zkameněl.

Jak u nás mohou na svatého Jiří vylézat podle pranostiky štíři?

Legendy o svatém Jiřím se velmi liší a žádný dostatečně důvěryhodný zdroj neexistuje. Je však často označován také za posla jara, který zvěstuje příchod teplejších dnů. Jeho boj za křesťanství se zapsal do historie, dnes je patronem několika států. Patří mezi ně například Velká Británie, Portugalsko, Rusko nebo Německo. Pranostika také praví: "Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři!" Tápete, kde se v našich končinách vzali štíři? Slovo pochází pravděpodobně ze staročeského slova ščur, které označovalo ještěrky. Ty už bychom u nás hledali snadněji.

Další pranostika také praví, že panuje-li na svatého Jiří příznivé počasí, bude až do konce měsíce. Z jeho příběhu můžeme čerpat odvahu a chrabrost. Pokud je třeba postavit se za správnou věc, vždy se vyplatí bojovat! Dnes najdeme například ve Švédsku několik soch, který boj svatého Jiří s drakem vyobrazují. Ve středověkých příbězích je Jiří vyobrazován s kopím, kterému se říká Ascalon, podle města Aškelon v Palestině.

Zdroj: vira.cz, wikipedia.org, senior.cz

Související články

Další články