Tyto děsivé snímky zobrazují uživatele heroinu, kokainu, oxykodonu a metamfetaminu v různých stadiích závislosti. Zatímco z „před“ fotografií na vás shlížejí zdraví a relativně šťastní lidé, „po“ záběry ukazují tytéž obličeje s vrásčitou kůží, propadlými tvářemi a krví podlitýma očima.

Inkriminované fotoportréty jsou součástí další kampaně organizace Rehabs, která si klade za cíl ukázat, jak negativní dopad na zdraví i vzhled může konzumace drog mít. Všimněte si, že přestože některé z nich byly pořízeny v rozestupu jen několika málo let, dotyční narkomani vypadají, jako by zestárli minimálně o čtvrt století.

Rehabs na sebe upozornila už v roce 2012, kdy zveřejnila snímky dokumentující zničující důsledky závislosti na pervitinu.

„O nebezpečnosti drog se hodně mluví, ale nám jde o to, aby se každý mohl sám podívat, k čemu jejich užívání může vést. Dramatický nárůst tělesné hmotnosti (či naopak drastické hubnutí), obličejové vředy, abscesy… a to jsme pořád jen u věcí, které jsou patrné už na první pohled. Drogy ale ničí také játra, ledviny, mozek… zkrátka celé tělo,“ upozorňují autoři kampaně.

Strašné, nemyslíte?