Asi pro každého rodiče jsou chvíle strávené bez potomků velmi obtížné. Stejně to vnímá i Fred Giovannitti, který je nucen trávit třetinu roku bez své rodiny. Vynálezce a tatér si s sebou na cesty vzal výkresy svých dětí a proměnil je doslova ve výtvarná díla.

Fred vyvíjí průmyslová zařízení určená k ochraně mořských ekosystémů, a aby mohl projekt financovat, každý měsíc odjíždí na deset dní do Las Vegas, kde vlastní tetovací salón. „Moje děti mi často kreslí obrázky, když jsem na cestách, takže je mám vlastně pořád s sebou,“ uvádí Fred.

Jednou Fredovi dcera nestihla nakreslit celý obrázek, tak mu předala jen náčrtek. Vzal si ho s sebou a během letu se rozhodl její výtvor vybravit. „Když jsem se vrátil domů, zalíbil se jí natolik, že jsme z toho udělali tradici. Teď vybarvuji její náčrtky pořád,“ dodává Fred, jehož výtvory se teď staly hitem internetu a snaží se je napodobovat mnozí otcové na celém světě.