Britský televizní kanál Yesterday uspořádal anketu, v níž oslovil dva tisíce Britů s tím, jakých přírodních katastrof se nejvíce bojí. Z deseti možných variant se 52 % strachuje povodní, 38 % se obává extrémních mrazů. Zbytek dotázaných uvedl, že má největší obavu ze zemětřesení, přestože jsou v Británii erupce půdy spíše vzácností.

Výsledky, které stanice zveřejnila ve své show Perfect Storms, doprovázely snímky ukazující strašlivé následky možných přírodních katastrof. Právě erupce sopky Eyjafjallajökull na Islandu v roce 2010 zasáhla i Anglii. Na několika místech musela být zastavena letecká doprava z důvodu obrovského sopečného mraku, který se pohyboval nad Evropou.