1. Světec, který vážně nebyl svatý

Manželka neporodila Václavovi žádné syny a dcery byly knížeti málo. Pomoc tedy vyhledal u jiné ženy. Václav udržoval sexuální vztah hned s několika takovými souložnicemi a jedna z nich mu porodila vytouženého syna Zbraslava.

2. Václav byl velkorysý

Ta samá žena, která Václavovi porodila Zbraslava, ho podvedla s jedním z jeho služebníků. Aby toho nebylo málo, tak je Václav nachytal přímo při činu. Zachoval se ale opravdu obdivuhodně. Milence a nevěrnici nakonec sám oddal.

3. Možná ani neexistoval

Vzhledem k tomu, že o dané době nemáme moc zpráv, se někteří historikové domnívají, že náš světec vlastně ani nikdy nebyl. Jména Václav a Boleslav totiž znamenají úplně to samé. Václav = „více slav“ a bole znamená v překladu také „více“. Tím pádem i Boleslav znamená „více slav“.

4. Opravdu to byla bratrovražda?

Český historik Dušan Třeštík se domnívá, že Boleslav se pouze na bratra naštval a začal se s ním 28. září prát. Jenže Václav byl silnější, přemohl ho a sebral mu meč. Boleslavovi druzi měli následně světce zahlédnout, jak nad sourozencem klečí se zbraní v ruce a v přehnané snaze ochránit svého pána Václava zabili.

5. Skutečně byl kníže tak mladý?

Svatý Václav měl zemřít 28. září ve 28 letech. Jenže bylo tomu skutečně tak? Opět narážíme na nedostatek spolehlivých pramenů, ale jeden z antropologických výzkumů tvrdí, že Václavovi bylo v době smrti 45 let. To opět naznačuje, že k bratrovraždě v Boleslavi vlastně vůbec nedošlo.