Vědci z Bostonské univerzity zkoumali hlavně tzv. REM spánek – tedy stav mozku, kdy se sny nezdají.

„Už dlouho jsme věděli, že REM spánek je u lidí, kteří trpí demencí, velmi nízký. Náš výzkum je ale důležitý v tom smyslu, že nižší REM spánek může v budoucnu předpovědět riziko vzniku takové nemoci,“ vysvětlil spoluautor studie, doktor Matthew Pase. Studii se podrobně věnoval magazín Týden.

Američtí badatelé pozorovali při bádání spící dobrovolníky, kterých bylo 321 ve věku nad 60 let. Po dalších 19 let byli tito lidé studováni a jejich zdravotní stav i spánek pečlivě analyzován. Celkem bylo zjištěno 32 případů lidí, kteří onemocněli demencí, a 24 z nich mělo Alzheimerovu chorobu.

Zdraví lidé byli v REM spánku o něco déle než ti nemocní. Každé procentuální snížení znamenalo narůstající pravděpodobnost onemocnění. Zatím ale není jisté, zda nedostatek REM spánku způsobuje demenci, nebo je jen předčasným symptomem.

V REM spánku se tedy sny nezdají. A lidi, kteří jsou dlouho v REM fázi, jsou zdravější. Zjednodušeně tedy lze říci, že čím více se vám zdá snů, tím méně se dostáváte do REM fáze a v budoucnu budete náchylnější k demenci.