Tohle video by mělo být varováním všem, kteří žijí uspěchaným stylem života a neuvědomují si děsivé následky svého jednání.

Krátký film pojednává o tom, jak je v dnešní době kvůli nadměrnému využívání přírodních zdrojů náročné udržet ekosystém. Takovýto model vede nevyhnutelně ke zhoršování životního prostředí a případným ztrátám přírodních zdrojů.

Podívejte se na šestiminutové video a záběry, které běžně bývají veřejnosti skryty, a udělejte si vlastní názor, který nám napište do diskuze pod článkem.