Trendy
válka na Ukrajině Výměna manželek 2024 MS v hokeji 2024 Survivor 2024 - aktuálně

Minulý život podle numerologie: Řeč čísel odhalí, co jste byli za člověka a na čem máte zapracovat!

Minulý život podle numerologie: Řeč čísel odhalí, co jste byli za člověka a na čem máte zapracovat!
Zdroj: Profimedia.cz

Energie a vibrace čísel mají vliv na temperament člověka i na jeho životní dráhu. O významu čísel v datu narození pojednává nauka zvaná numerologie

Z osudového neboli životního čísla lze prý dokonce vyčíst, jaké charakterové vlastnosti pro nás byly typické v minulém životě, co si z toho má naše duše vzít a čeho bychom se v nynější inkarnaci (opětné narození) měli vyvarovat.

Pro výpočet životního čili osudového čísla sčítejte všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud vám nezůstane jednociferné číslo 1 až 9.

Příklad:

14. 11. 1985 = 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 = 30 = 3 + 0 = 3

Osudové číslo 1

Lidé s jedničkou byli v předchozím životě pasivní a nerozhodní. Chyběla jim silná vůle a odvaha, spíše se podřizovali ostatním. Bývali přátelští a laskaví, rádi spolupracovali s dalšími osobami. V současnosti touží být nezávislí, měli by si ohlídat sklony k nadřazenosti.

Osudové číslo 2

Lidé s dvojkou mívali uzavřenou povahu, špatně navazovali kontakty. Vystačili si docela sami, nikoho si nechtěli připustit k tělu a vždycky museli mít pravdu. V tomto životě se zaměřují na mezilidské vztahy, ochotně pomáhají jiným, pozor by si měli dát na přecitlivělost.

Osudové číslo 3

Jedinci s trojkou byli v minulém životě zamlklí, drželi se stranou od lidí, vyhovoval jim klid a samota. Měli potíže s oslovováním druhých, ostatní se jim též vyhýbali. Do spolupráce se momentálně zapojují bez problémů, měli by se učit diplomacii a střežit se výbušnosti.

Osudové číslo 4

Lidé se čtyřkou oplývali značnou fantazií. Bývali nepořádní, roztržití a nespolehliví. Nesnášeli nudu a nevydrželi na jednom místě, pořád někde poletovali. V současné době potřebují řád, úspěchů dosahují díky systematické práci. Měli by být otevřenější k jiným názorům.

Osudové číslo 5

Člověk s pětkou byl v předešlém životě pracovitý, zodpovědný a konzervativní. Obával se všeho nového a odmítal brát v potaz pokrokové myšlenky Šetrně zacházel s majetkem a čas trávil nejradši doma. Zato teď má dobrodružnou náturu a neumí se na chvíli zastavit.

Osudové číslo 6

Lidé se šestkou bývali praktické a rozhodné osobnosti. Chovali se sobecky, všechno museli dirigovat. Nejdůležitější pro ně byla práce, již upřednostňovali před blízkými. V přítomnosti preferují rodinu, jsou laskaví. Potíže jim přináší váhavost a přílišná snaha po dokonalosti.

Osudové číslo 7

Jedinci se sedmičkou milovali v dřívějším životě zábavu a společnost, rádi byli ve středu pozornosti. Mívali tendenci k povrchnosti a snadno jste je ovlivnili. Nyní jsou ponoření do sebe, někdy jim chybí smysl pro realitu. Měli by se vyvarovat pesimismu a velké uzavřenosti.

Osudové číslo 8

Lidé s osmičkou byli požitkáři a rádi si užívali, měli volnomyšlenkářskou povahu. Inklinovali k chaosu a chyběla jim trpělivost, dávali přednost pohodlí Vůči druhým byli velkorysí. V současné inkarnaci jsou ctižádostiví, prahnou po moci a penězích, měli by myslet i na ostatní.

Osudové číslo 9

Lidé s devítkou v minulém životě všechno kritizovali, vůči druhým osobám byli nedůvěřiví a sobečtí. Netoužili získávat nové poznatky, byli praktického ražení a dost lpěli na majetku. Aktuálně dávají ze sebe mnohé ve prospěch jiných. Ohlídat by si měli náchylnost k iluzím.

Zajímá-li vás, ve kterém osobním roce se zrovna nalézáte a na co se v životě orientovat, potom klikněte sem

Další rána pro Veronicu Biasiol. Po vlně hejtů během Miss jí ublížila vlastní maminka. Kráska přiznala velké zklamání

Související články

Další články

Nejnovější kauzy