Kdo říká, že nikdy nežárlil, ten pravděpodobně lže, nebo nikdy nebyl zamilovaný.

Tohle jsou moudra slavných osobností, které o žárlivosti také věděly své.

1) Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. Friedrich von Bodenstedt

2) Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry. Miroslav Plzák

3) Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit. René Clair

4) Žárlivostí chceme mnohdy sami sobě ospravedlnit vlastní nevěru. François de la Rochefoucauld

5) Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake

6) Muži většinou žárlí na své předchůdce, zatímco ženy žárlí na své nástupkyně. Marcel Achard

7) Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou. Miguel de Cervantes

8) Já nejsem žárlivá – ale nepochopím, co na ní vidí! A. P. Herbert

9) Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky. Léon Bloy

10) Motýl nežárlí na květinu, že se s ní před ním mazlil jiný, stejně jako květina nevyčítá motýlovi, že zamilovaně poletoval kolem jiných. Josef Hanzlík

11) Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální. Sigmund Freud

12) Žárlivost má kořeny spíš v egoismu než v lásce. Henry Wadsworth Longfellow

13) Ženská žárlivost je vždycky trochu starší než ženská láska. Jean Paul

14) Žárlivost je předplatné na pomstu za případnou nevěru. Clarissa Grimstonová

15) Škaredé ženy na své muže vždy žárlí, krásné nikoliv. Oscar Wilde