Trendy tagy Čauky lidi Hubnete s nami Výměna manželek 2021 Český lev 2021

Nejnovější kauzy

Drsná smlouva Dlouhovlásky s obdarovanými pacienty: Nemocným ženám a dětem hrozí likvidačními pokutami

Zdroj: archiv
+ Dalších 25 fotografií
tvrdé praktiky
Pražský kadeřnický salon Dlouhovláska, který vydělává obrovské sumy na komerčním prodlužování vlasů, si postavil kampaň na údajné charitativní činnosti. Tisíce dobrých lidí z celé republiky Dlouhovlásce už řadu let věnují zdarma pravé vlasy, aby z nich salon vyrobil paruky pro onkologicky či jinak nemocné děti a ženy. Reportéři eXtra.cz však našli už čtyři případy, kdy pacienti dostali paruku z nejlevnější umělé hmoty. Jejich mlčení si přitom Dlouhovláska pojišťuje drsnou darovací smlouvou, která zarazila i renomované právníky.

Reportéři eXtra.cz nechali všechny čtyři paruky, které pocházejí z let 2016 a 2017, kdy už Dlouhovláska stříhala rockery na festivalech Masters of Rock a Brutal Assault, otestovat odborníky z VŠCHT. „Ve všech případech se bohužel nejednalo o pravé vlasy, ale o syntetiku,“ komentovala výsledky expertiz vedoucí laboratoře molekulové spektroskopie ing. Miroslava Novotná, CSc. Stále zřetelněji tedy vyvstává otázka – kam jdou pravé vlasy od dárců a nekončí náhodou na hlavách klientek, které si za desítky tisíc nechávají prodloužit vlasy?

Drakonické pokuty

K pochybnostem přispívá i darovací smlouva, kterou Dlouhovláska předkládá obdarovaným k podpisu. V říjnu 2017, tedy tři měsíce po stříhání rockerů na festivalech, ji společně s prokazatelně falešnou parukou dostala i paní Věra. „Společnost touto smlouvou daruje obdarované paruku vyrobenou na míru z lidských vlasů. Obdarovaná se zavazuje k tomu, že nebude jakýmkoli způsobem společnost hanit pod pokutou 100 000 Kč za každý prokázaný případ. Obdarovaná se tímto zavazuje aktivně přispívat k rozvoji dobrého jména Společnosti,“ stojí ve smlouvě, kterou podepsal spolumajitel Dlouhovlásky Petr Štál.

Redakce eXtra.cz nechala smlouvu posoudit odborníky. „Pojem dobrých mravů je velmi abstraktní, a tak soudy posuzují, zda něco je či není v souladu s dobrými mravy vždy v rámci konkrétního případu. Z tohoto úhlu pohledu je však přinejmenším zarážející, že někdo, kdo se tváří, že pomáhá nemocným a zranitelným lidem, včlení do smlouvy ustanovení, které právě na takové osoby může mít až likvidační dopad,“ říká právník Marcel Ivánek z renomované spotřebitelské organizace dTest.

A dodává: „Je nutné se podívat, jak je smluvní pokuta koncipována – obdarovaný nebo obdarovaná nesmí poškozovat dobrou pověst společnosti nebo ji jakkoliv hanit. Něco takového zásadně nelze učinit pravdivým údajem, navíc v situaci, pokud společnost sama porušuje smlouvu (v čl. I. se zavazuje dodat paruku z lidských vlasů).“

Podle právníků se tedy podvedené maminky vzhledem k tomu, že Dlouhovláska ve smlouvách lže, nemusejí sankcí obávat. I kdyby společnost pokutu požadovala prostřednictvím žaloby před soudem, lze si ve světle právní úpravy a současné judikatury jen velmi těžko představit situaci, že by soud nárok na úhradu takové smluvní pokuty přiznal.

Podezření z podvodu

Majitelé Dlouhovlásky – Petra Valentová a Petr Štál – se systematickým mazáním negativních příspěvků na sociálních sítích snaží vyhnout podezření, že od dárců odebírají pravé vlasy, které místo na paruky pro nemocné děti naplétají za těžké peníze komerčním klientkám. A že nemocným holčičkám místo paruk z pravých vlasů dávají lacinou umělotinu a ještě si na tom dělají reklamu.

„Teoreticky by jednání společnosti v takovém případě mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Podvodu se totiž podle § 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Uvádění v omyl by spočívalo v tom, že společnost tvrdí zákaznicím, které vlasy darují, že budou využity pro nekomerční účely, konkrétně na paruky pro onkologické pacienty. Dále v tom, že onkologickým pacientkám společnost tvrdila, že se jedná o lidské vlasy, i když byly syntetické,“ uvádí k podezření Marcel Ivánek z dTestu.

Podvod by se podle něj v takovém případě dotýkal jak dárců (dárkyň), tak obdarovaných. „U dárců by se však pravděpodobně neřešila hodnota paruk, ale zřejmě hodnota darovaných vlasů, která se podle délky a váhy může pohybovat i v tisících korun. Navíc by se opět hodnoty ze všech případů sečetly,“ dodává.

VŠECHNY TESTOVANÉ PARUKY JSOU FALŠENÉ

Jak celá kauza kolem Dlouhovlásky začala? Na začátku byl příběh paní Gabriely Tůmové. Její dcera trpí alopecií a dostala paruku ze syntetiky od Dlouhovlásky namísto pravých vlasů. Celý příběh najdete ZDE.

Se salonem Dlouhovláska dlouhá léta spolupracoval NF Onkoláček. Po ukončení spolupráce se majitelka Dlouhovlásky Petra Valentová pokoušela nabízet zakladatelce NF Onkoláček Lence Klasnové úplatek. Informovali jsme ZDE.

Reportérům eXtra.cz se přihlásila další maminka, jejíž dcera darovala vlasy na výrobu paruk z pravých vlasů pro nemocné děti a nikdy se nedozvěděla, kde vlasy skutečně skončily. U dalších dvou paruk z nichž jedna patří vážně nemocné Sabině, která trpí nejagresivnější formou alopecie se prokázalo, že ani jedna není z pravých vlasů. Přinesli jsme ZDE

KAUZA PŘEHLEDNĚ:

PRVNÍ ČÁST REPORTÁŽE JSME PŘINESLI ZDE

STÍŽNOSTI NA SALON DLOUHOVLÁSKA SE MNOŽÍ

MAJITELKA DLOUHOVLÁSKY PŘIZNÁVÁ, ŽE DOCHÁZELO KE KRÁDEŽÍM A ZÁMĚNÁM VLASŮ

DLOUHOVLÁSKA SVEDLA FALEŠNOU PARUKU PRO ZUZANKU NA VLÁSENKÁŘKU

VÝSLEDKY ODBORNÉ EXPERTIZY PARUKY PRO ZUZANKU TRPÍCÍ ALOPECIÍ JSME PŘINESLI ZDE

Máte zkušenosti s darováním vlasů či podobnou charitou a zažili jste při něm nestandardní situace? Kontaktujte nás na redakce@extra.cz.

Související články

Další články