1. července vstoupil v Číně v platnost zákon, který přikazuje Číňanům navštěvovat svoje rodiče. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta či dokonce vězení. Čínská vláda tak chce vyřešit těžkosti spojené s péčí o stárnoucí populaci. Domovy důchodců totiž v Číně nejsou běžné.

V Číně nyní žije 185 milionů seniorů a předpokládá se, že do roku 2053 vlivem prodlužující se délky života člověka tohle číslo vzroste na neuvěřitelných 487 milionů.

Zákon nestanovuje, jak časté by měly být návštěvy u rodičů. Smyslem nařízení je prý spíše upozornit na tuto problematiku. Potomci rodičů starších 60 let by zkrátka měli dohlédnout na to, zda jsou uspokojovány jejich finanční i duchovní potřeby.

Myslíte si, že takový zákon má smysl? Měl by se zavést i v našich končinách?