Tento nález sice nesouvisel s mezinárodní akcí, ale tohle by nikdo nechtěl mít na talíři. Nejhorším nálezem zemědělské a potravinářské inspekce jsou mandle prolezlé brouky. Takový hnus našli v plzeňském obchodě. „V potravině byl zjištěn výskyt živých škůdců a stop po jejich působení. Chodbičky v jádrech mandlí, nečistoty viditelné přes obal,“ řekl TN.cz mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Celoevropský zátah se zaměřil hlavně na tržnice, kde byly odebrány desítky vzorků potravin. Nevyhovující byly i některé vzorky vína, ale také olivový olej, který neodpovídal označení na obalu jako olej extra panenský.

Nejzávažnějším nálezem jsou ale v poslední době desítky tun pančovaného medu s antibiotiky. „Výrobek obsahoval rezidua antibiotik. Zjištěná antibiotika jsou farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno, a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat,“ uvádí zpráva SZPI. Nebezpečné potraviny byly zabaveny a skončily ve spalovnách jako běžný odpad.