Kojence ještě nikdo neviděl ani se neví, jak se jmenuje, ale jedno je jisté už teď.

Je-li biologickým otcem princezny princ William, manžel druhorodičky, pak v sobě dítě nese genofond Charlese, pochopitelně za předpokladu, že ho měla zesnulá princezna Diana s Charlesem, a ne s někým od ochranky nebo tak.

Ob generaci se často dědí více znaků než od biologických rodičů, např. výška, a tak ti přemýšlivější z Britů ve velkých obavách vyčkávají na tradiční rituál, kdy po zpravidla čtyřech až šesti dnech vyjdou pyšní rodiče královského dítka z porodnice a předstoupí před novináře, a tedy veřejnost.

Malá holčička ještě nikomu nic neprovedla a už jí hrozí, že krom odporné, zlé nevlastní babičky Camilly bude ještě nehezká v obličeji, což by bylo obzvláště kruté, vezmeme-li v potaz, jaká kočka je její matka. Podobné otázky se jistě řešily už u prince George (1), kterému hrozil úděsný souběh ošklivosti dědečka a brzké pleše jeho otce, což by bylo reálně na nějakou držbu následníka trůnu daleko od lidí ve vězení odlehlého hradu, jak se to dělávalo ve středověku.

Situace by byla letos o to horší, kdyby se ukázalo, že podoba je zásadní, a to nikoli proto, že Charles by byl dítěti dědem, ale… A dost spekulací, to už je, pravda, divoká představa, ale víme dobře, v britské královské rodině je možné leccos.

Nezbývá než doufat, že genetika bude opět milosrdná…