1. Lidice jako náhodná oběť

Když zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky atentátu, bylo jasné, že nacisté se budou mstít. Dopadení a smrt výsadkářů operace Anthropoid ale Němcům nestačily. Nacisté v čele s K. H. Frankem a Heydrichovým nástupcem Kurtem Daluegem rozhodli o demonstrativním vyhlazení celé jedné obce jako varování před německým hněvem.

Na malou obec Lidice na Kladensku padla volba nešťastnou náhodou. Cílem Němců bylo pomstít se místu, které má spojitost s někým z výsadkářů. Strůjcem tragédie je jistý Josef Říha, který se při rozchodu s dělnicí Annou Maruščákovou vydával za odbojáře a jeho dopis byl odhalen gestapem. Nacistům stačilo, že se údajný odbojář Říha Maruščákové v minulosti zeptal na rodinu Horákových z Lidic, jejichž syn byl v Británii u RAF. I takto slabá záminka stačila k tomu, aby nacisté vynesli nad Lidicemi ortel smrti.

2. Z mužů přežil jen jediný

Do Lidic vtrhlo gestapo a začalo zatýkat všechny obyvatele. Ženy s dětmi byly převezeny do budovy kladenského gymnázia. Několik málo dětí bylo postupně vybráno k poněmčení, zbylé byly s matkami poslány do vyhlazovacích táborů, kde většina byla zplynována v koncentračním táboře Chelmno v Polsku. Válku přežilo 143 lidických žen a v německých rodinách bylo vypátráno 17 dětí, jejichž život byl ušetřen výměnou za převýchovu v Říši.

Z mužů zásah nacistů přežil jen jeden, Jiří Tůma ze sousedních Makotřas, který obcí náhodou projížděl na kole a dostal se do spárů gestapa. To, že nebyl občanem Lidic, mu zachránilo život a mohl popsat, jak celkem 173 mužů a chlapců starších 15 let bylo shromážděno v Horákově statku, kde nacisté ověřovali jejich totožnost. Tůmu gestapo propustilo, ale výstřely, které slyšel na cestě domů, svědčily o jediném. Lidičtí muži byli do jednoho popraveni. Nejmladšímu bylo teprve 14 let, o svém věku lhal. Nejstarší zastřelený muž byl starý 84 let.

3. Snaha o totální vymazání z mapy

Lidice měly být demonstrací nacistické síly a zlovůle. Němci rozhodli, že po obci nezůstane ani památka a bude zcela zničena. Po masakru u Horákova statku bylo vypátráno dalších 26 obyvatel obce, kteří v době zásahu gestapa nebyli doma. Ty čekala smrt na střelnici v Kobylisích. Ještě hůře než lidé dopadlo místo, v němž žili. Domy příslušníci SS nejprve zapálili a následně obvodové zdi odpálili trhavinou a vykopali ze základů. Se zemí byly srovnány všechny budovy včetně kostela. I to bylo ale nacistům stále málo.

Esesáci dokonce i vykopali rakve z místního hřbitova a znesvětili těla mrtvých obyvatel Lidic. Došlo i na překopání koryta potůčku, který obcí protékal, vytrhání všech stromů z kořenů a zasypání rybníka sutí. Nic nesmělo zůstat jako předtím, Lidice musely být zcela vymazány z map. Likvidace obce zabrala Němcům téměř rok a půl. O obludnosti jejich jednání se můžeme dnes přesvědčit z dochovaných filmových záznamů, které sami příslušníci SS hrdě natáčeli.

Pokud vás téma zaujalo, tak více se dozvíte na G.cz.