Známé rčení o dobrém sluhovi a zlém pánovi nepochybně platí i pro křesťanství. Samo o sobě jistě není špatné – dokáže z vás udělat lepšího člověka, zbavit vás obav ze smrti atd. Ovšem při jeho „dávkování“ je zapotřebí postupovat nanejvýš opatrně. Křesťanská, respektive náboženská víra totiž stejně tak může i:

1) pokřivit váš pohled na svět – v Izraeli svého času proběhl jistý velice zajímavý experiment. Cca tisícovce školáků byla položena morální otázka, zda se Jozue choval spravedlivě, když vydal rozkaz k vyhubení obyvatel Jericha a vypálení města. 66 % dětí odpovědělo „zcela souhlasím“, 8 % „částečně souhlasím“.

Kontrolní skupině 186 dětí byl následně předložen tentýž text z knihy Jozue, nicméně s pozměněnými údaji – místo Jozuea v něm vystupoval „generál Lin“ a příběh se odehrával v jistém čínském království v období před 3000 lety. Tentokrát 75 % dětí vyjádřilo s jednáním „generála Lina“ nesouhlas. Jinak řečeno, náboženské přesvědčení může ovlivnit váš názor i na něco tak zásadního, jako zda někdo spáchal/nespáchal genocidu.

2) připravit vás o rozum – víte, že dokonce i dnes existují lidé, kteří jsou nezlomně přesvědčeni o tom, že Země je placatá? Většina z nich přitom svůj názor zakládá na poměrně svérázné interpretaci některých biblických veršů. V roce 1956 „placatozemci“ založili společnost Flath Earth Society, která má dnes několik tisíc členů z celého světa.

Samostatnou zmínku si zaslouží i tzv. bibličtí kreacionisté mladé Země. Ti navzdory všem faktům tvrdí, že Země je stará přibližně 6000 let a biologická evoluce nikdy neprobíhala a neprobíhá. Nejhorší ovšem je, že se neopírají jen o Bibli (konkrétně o doslovné čtení knihy Genesis, které však dnes odmítá i katolická církev), ale snaží se své fantasmagorie dokazovat i „vědecky“. Navíc požadují, aby byl biblický kreacionismus vyučován na státních školách v hodinách přírodopisu.

3) zbavit vás zábran – vaše náboženské přesvědčení vám může ve vykonání nějakého špatného skutku zabránit, ovšem stejně tak vás k němu dokáže motivovat. Hodně totiž záleží na tom, co kdo považuje za „špatné“ a jakým způsobem se k tomu rozhodne postavit.

Například potraty a homosexualita vadí řadě lidí, ať už věřících či nevěřících. Ne každý ale pro gaye požaduje trest smrti tak jako křesťané – včetně některých amerických pastorů – v Ugandě. A ne každý vezme zbraň a zastřelí lékaře pracujícího na potratové klinice i jeho osobního strážce tak jako reverend Paul J. Hill, který byl za tento čin nakonec odsouzen k trestu smrti a v roce 2003 popraven smrtící injekcí.

Sečteno a podtrženo – pokud právě teď z nějakých důvodů uvažujete o konverzi ke křesťanství, rozmlouvat vám to nebudeme. Dejte si ale dobrý pozor na různé fanatiky a fundamentalisty, kteří se vás budou usilovně snažit přesvědčit o tom, že právě oni jsou ti „jediní praví křesťané“ a všichni ostatní věřící se ve svých názorech na některé konkrétní otázky mýlí.