Řada pracovních pozic, o které se v současnosti můžeme ucházet – například vývojář mobilních aplikací nebo specialista na sociální sítě – před deseti, dvaceti, třiceti… lety ještě neexistovala. Stejně tak lze ovšem dohledat mnoho zajímavých profesí, kterým se věnovali naši předkové, avšak dnes už se s nimi nesetkáte.

Drtivá většina z nich samozřejmě zanikla kvůli neustávajícímu technologickému pokroku. Pokud si například jdeme zahrát bowling, považujeme za zcela samozřejmé, že sražené kuželky nám budou stavět stroje – nikoliv malé děti. Masové rozšíření ledniček, ke kterému došlo kolem roku 1923, zase připravilo o práci takzvané řezače ledu.

S přihlédnutím k tomu, že některé tyto činnosti byly velmi nebezpečné a navíc je běžně vykonávali i nezletilí, ale není čeho litovat. Vždyť kdo z vás by se chtěl živit třeba jako posluchač předchůdce moderního radaru nebo zloděj mrtvol?