Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 StarDance 2023: kompletní přehled

Učitel s nevhodnými poznámkami ke studentkám končí. Na případ upozornilo eXtra.cz

Ilustrační obrázek.
Zdroj: Profimedia
kauza

Redakce eXtra.cz v dubnu upozornila na nevhodné chování učitele Technické univerzity v Liberci Richarda Jedličky. Na něj si stěžovalo množství studentů kvůli tomu, že měl zejména studentky vystavovat nevhodným poznámkám a ponižování. Běžné byly například komentáře vzhledu a sexuální narážky. Podle vyjádření univerzity, které poskytla v tiskové zprávě, nyní kontroverzní učitel ve škole skončil. Speciální komise k posouzení případu došla k závěru, že obvinění na jeho adresu byla oprávněná.

Na svědectví studentek a studentů Technické univerzity v Liberci upozornil jako první školský influencer Robert Čapek alias Líný učitel na svém blogu. Následně se kauze podrobně věnovala redakce eXtra.cz. Tématu sexuálního obtěžování se redakce eXtra.cz dlouhodobě věnuje. Upozornila například na několik žen, které se jí svěřily s tím, že je měl sexuálně napadnout herec Pavel Trávníček. Věnovali jsme se také případům údajného obtěžování pacientek ze strany psychiatra Jana Cimického.

Z vás učitelka nikdy nebude!

Jedlička měl podle Čapka obtěžovat zejména studentky už celé roky. Zmínil jednu z historek, se kterou se mu svěřila jeho kolegyně učitelka. "Docent Jedlička při vymýšlení sáhodlouhých požadavků na zkoušku je diktoval studentům velmi rychle, takže měla problém vše zapsat. Z jejích úst se tedy vydral bezděčný slabý povzdech. Docent Jedlička ho zaslechl a okamžitě na ni začal řvát, že z ní tedy učitelka určitě nebude! Ale mohla by prý být, pod jednou podmínkou - že když bude jen stát před tabulí, musí si „zalepit hubu Kanagomem“. Pak prý snad může u tabule stát a jen ukazovat, protože na to je hezká dost a jen pro tohle se hodí," popsal historku Čapek.

Nevhodné chování Jedličky navíc dokládaly i příspěvky samotných studentů v elektronickém systému hodnocení výuky. Jak zabráním tomu, aby mi pan doc. Jedlička příští roky nesahal do vlasů, nechytal mě za prsty na rukou, za paži etc.?" píše další studentka v roce 2015. „Bohužel zkouška byla velmi stresující, hlavně v důsledku přístupu pana docenta. Jsem ráda, že mám předmět za sebou, a v budoucnu se už na seminář pana Jedličky nepřihlásím,“ objevuje se v dalším z mnoha negativních hodnocení, tentokrát z roku 2020.

Komise: Jedlička se dopouštěl šikany

Nyní se univerzita rozhodla jednat. „Komise, kterou na mou žádost sestavil univerzitní ombudsman, došla k závěru, že se docent Richard Jedlička opakovaně dopouštěl jednání s prvky šikany. Se závěry komise se i jako vedení univerzity ztotožňujeme a plně je respektujeme. Docent Jedlička už na TUL učit nebude,“ uvádí v tiskové zprávě rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

„Při všem špatném, co s sebou tato kauza přinesla, jsme si alespoň mohli ověřit důležitost institutu univerzitního ombudsmana, který má při hledání řešení podobných případů naprosto zásadní, nestrannou a nenahraditelnou roli,“ dodává rektor Brzezina. Technická univerzita v Liberci byla v roce 2021 jednou z prvních tuzemských univerzit, která pozici ombudsmana pro celou univerzitu zřídila.

S docentem Jedličkou jsme se prostřednictvím jeho právního zástupce dohodli na ukončení jeho pracovního poměru na fakultě k 31. srpnu 2022,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek. Dodává, že za odcházejícího pedagoga našla fakulta vhodnou náhradu, plynulost výuky na katedře pedagogiky a psychologie tak nebude v dalším akademickém roce ohrožena ani narušena.

Univerzita přijala opatření na pomoc studentům

Fakulta zároveň pod vlivem tohoto případu nevhodného chování ke studentům přijala hned několik nových opatření, která mají podobně závažným excesům do budoucna předejít, případně je pomohou neprodleně odhalit a řešit. Například studentské hodnocení kvality budou na fakultě od nového akademického roku procházet a vyhodnocovat hned na několika úrovních.

„Fakulta bude také pravidelně zveřejňovat přehlednou zprávu shrnující aktuální studentskou anketu. Chceme tak mimo jiné deklarovat jasnou zpětnou vazbu a motivovat tak studenty k tomu, aby do studentské ankety přispívali. Účast je totiž zatím spíše nízká,“ říká děkan Picek.

Fakulta také posílí pozici a počty studentských tutorů, tedy průvodců a důvěrníků studentů. „Měli jsme na jednotlivých katedrách zatím tutory z řad zaměstnanců, postupně zavádíme i studentské. Od nového akademického roku budou studentští tutoři na každé katedře, na některých katedrách pak dokonce ve dvou – tutor a tutorka,“ dodává Jan Picek. Věří, že nová opatření budou účinná a že na fakultě se tak od nového akademického roku bude všem studentům, ale i zaměstnancům dobře pracovat v bezpečné a přátelské atmosféře.

Podobná opatření už zavedli nebo zavádějí také na dalších fakultách liberecké univerzity. Například na fakultě strojní studentskou anketu vyhodnocují ve třech fázích. Studenti se tam mohou se svými problémy, otázkami nebo stížnostmi také obrátit na tutory, kteří se se studenty formálně i neformálně setkávají minimálně jednou za semestr, stejně tak proděkan pro pedagogickou činnost či garanti studijních programů. Na fakultě umění a architektury kromě jiných opatření působí fakultní ombudsmanka. Na fakultě zdravotnických studií jsou studenti dlouhodobě vedeni k tomu, aby podobné problémy ihned řešili s ročníkovými učiteli v jednotlivých oborech, a mají pro tyto účely k dispozici také studentského poradce. O vhodné formě kontaktu se studenty jsou začátkem akademického roku informováni na společném setkání také pedagogové této fakulty.

Děkan Jan Picek v březnu tohoto roku stáhl docenta Richarda Jedličku z výuky a všech pedagogických činností poté, co se ze získaných svědectví studentů dozvěděl o jeho nevhodném chování ve výuce. Zároveň požádal rektora TUL o svolání komise, která případ prošetří. Komisi v dubnu 2022 ustanovil na pokyn rektora univerzitní ombudsman a nominoval do ní také odborníky na právo a genderové otázky.

Související články

Další články

Nejnovější kauzy