Trendy tagy válka na Ukrajině Agáta Hanychová Eliška a Damián Love Island 2023

Řítí se nebezpečná smršť: Trojitá výstraha varuje před silnými bouřkami, požáry a povodněmi

Výstraha: Meteorologové varují před požáry, silnými bouřkami i povodněmi
Zdroj: Pixabay
předpověď

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu vydali hned několik varování před rozmary počasí. Týkají se vysokých teplot, bouřek i možných záplav.

V důsledku sucha hrozí podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Doporučují proto nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Po vedru přijdou silné bouře

Od pátku se očekává výskyt velmi silných bouřek. V jednotlivých bouřkách může ojediněle spadnout i přes 50 mm za krátké časové období.

Lokálně se očekává možný přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod.

Podle meteorologů je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutné je zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Déšť může rozvodnit řeky

Od pátečního odpoledne a zejména v noci z pátku na sobotu mohou přívalové srážky velmi rychle zvednout hladiny hlavně menších toků až na vyšší povodňové stupně. Vzestupy s charakterem přívalové povodně hrozí zejména na menších tocích v oblastech s členitějším terénem, tzn. na horách a v pahorkatinách. K vzestupům s dosažením nižších povodňových stupňů může dojít i na středních a větších řekách.

O víkendu proto hrozí vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Je možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu. Je třeba vyvarovat se koupání, plavání, jízdy na lodích a jiného pohybu v korytě toku.

Související články

Další články

Nejnovější kauzy