Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 StarDance 2023: kompletní přehled

Oprava Barrandovského mostu byla Sofiina volba: Kolony se mohou tvořit až na opačném konci Prahy, říká odborník

Barrandovský most: Rekonstrukce omezí dopravu v celé Praze, říká Zdeněk Lokaj
Zdroj: Profimedia
Praha

Praha letos po deseti letech debat začne s opravou Barrandovského mostu. Ten bude od května omezen z osmi pruhů na šest, a přestože bude stále průjezdný, lze očekávat, že se budou tvořit kolony. A to nejen v oblasti rekonstruované stavby. "Omezení určitě zasáhne dopravu v celé Praze," říká Zdeněk Lokaj z dopravní fakulty ČVUT. V rozsáhlém rozhovoru pro eXtra.cz prozradil, které úseky budou nejvytíženější, a zároveň nabídl objízdné trasy. Kromě toho také prozradil, zda je rekontrukce nutná. 

Barrandovský most je jedním z nejvytíženějších míst na překlenutí Vltavy v Praze. Jak velkou komplikaci bude jeho rekonstrukce představovat?

Je to největší spojnice a nejkapacitnější most přes Vltavu, denně po něm přejede zhruba 140 tisíc vozidel, takže omezení určitě zasáhne dopravu v celé Praze. Největší komplikace se dají předpokládat ve špičce, tedy ráno a odpoledne. Most sice bude průjezdný, ale v momentě, kdy omezíme provoz z osmi pruhů na šest, se začnou tvořit kolony na příjezdových trasách.

Která místa budou kolonami nejvíce postižená?

Zcela určitě dojde ke zdržení na Jižní spojce, ve Strakonické ulici a Modřanské ulici. Můžeme očekávat i kolony, které půjdou z ulice K Barrandovu a pravděpodobně budou zasaženy tunely v rámci městského okruhu, protože Barrandovský most je součást městského okruhu jako klíčové tepny. Nejezdí tam jen lokální řidiči, ale i ti tranzitní. V tunelech může dojít k velkému problému, který může končit až v Troji, protože se budou kolony řetězit. Nesmíme také zapomínat, že přes okruh vede trasa na letiště.

Dá se odhadnout, jak velké zpoždění řidiči při překlenutí mostu naberou?

V tuto chvíli je to věštění z křišťálové koule. Hodně bude záležet na tom, kolik řidičů si svou cestu rozmyslí. Otázkou je, jaké se v prvních týdnech objeví komplikace s tím, že se budou třeba ladit signální plány na příjezdech, třeba jako na křižovatce na Modřanské. Budou se řešit i další opatření s ohledem na to, jaké objízdné trasy budou řidiči nakonec skutečně volit. Bude tedy potřeba sledovat, jak vypadá situace v okolí mostu a jestli třeba není neúměrně zasažena nějaká obydlená oblast.

Jakou objízdnou trasu byste řidičům doporučil?

Určitě jedna z nejspolehlivějších tras bude silniční okruh kolem Prahy. To znamená využití úseku Mirošovice-Rudná, který je kapacitní. Může se ale stát, že tuto trasu bude využívat velké množství řidičů a dojde na kolony i tam. Bohužel se asi jedná o jednu z nejrozumnějších cest pro obchvat, protože v okolí Barrandovského mostu je na jedné straně most Závodu míru, který rozhodně nemá takovou kapacitu, a z druhé strany se můžeme bavit o Palackého mostě. Tam to však ve špičce obvykle stojí už teď, natož když bude omezený Barrandovský most.

Ovlivní uzavření pruhů na Barrandovském mostě veřejnou hromadnou dopravu?

Tramvaje by to ovlivnit nemuselo, zejména v místech, kde je oddělený provoz. Dá se očekávat mírné ovlivnění v Podolí pod Vyšehradským tunelem, kde se hromadná doprava stýká s osobní automobilovou. Autobusová doprava částečně ovlivněna bude, zejména ta, která bude jezdit po Barrandovském mostě na Smíchov. Myslím, že i dopravní podnik bude zvažovat objízdné trasy. Problém je ale v tom, že takto kapacitní objízdnou trasu v Praze nenajdete.

Neulevilo by dopravě v okolí Barrandovského mostu zrušit pruhy pro autobusy?

Obecně všude v Praze je a měla by být preferována hromadná doprava na úkor té individuální, a to právě proto, aby lidé volili tu hromadnou. Tu však budou využívat jen tehdy, když bude spolehlivá, čistá a za dostupnou cenu. Právě na spolehlivost pak mají vliv pruhy pro autobusy. Pruhy bych tedy nerušil.

Jak velké komplikace mohou lidé očekávat, když dojde na mostě k nehodě?

Bude to velký problém, který bude záležet na tom, jak dlouho tam ta nehoda bude. Podle mých informací by na obou březích Vltavy mělo být odtahové vozidlo, aby urychleně zasáhlo a odklidilo cestu, protože ve chvíli, kdy se ucpe dopravní proud, pak se šíří takzvaná rázová vlna. Pokud by byl most nehodou omezen delší dobu, bavíme se třeba o hodině, pak dojde ke kolonám v obou směrech a mohou dosahovat až k magistrále.

Kdyby to byla ještě větší komplikace, můžeme čekat kolonu až ve Štěrboholech nebo na Černém Mostě. Jednalo by se o takový kolaps Prahy, ke kterému snad nedojde. Na rovinu si ale řekněme, že některé situace, ke kterým dojde, budou značně komplikované.

Dalo se nějak předejít tomu, aby rekonstrukce představovala tak velký problém?

Jedním ze způsobů, jak se tomu dalo efektivně předejít, bylo dokončit městský okruh. Ve chvíli, kdyby to tak bylo a my bychom měli hotový úsek z Troje do Štěrbohol, pak bychom dokázali překlenout tuto oblast tím, že bychom jenom otočili směr a přemostili dopravu. Tím, že tuto klíčovou stavbu nemáme dokončenou, je z Barrandovského mostu naprosto zásadní uzel a ve chvíli, kdy ho omezíte, ovlivní to dopravu po celé Praze.

Bylo možné vyhnout se komplikacím rozšířením Strakonické či Radlické ulice?

Na takové úvahy je už bohužel pozdě. Strakonická se nyní rozšiřuje o autobusový pruh, který by se měl dokonce otevřít v dohledné době. Co se týče Radlické, tam je obrovská bolest, že není zhotovena Radlická radiála, která by dopravu z Radlické odvedla. V jejím okolí totiž rostou kancelářské prostory a další budovy a člověk tam kolem páté hodiny odpoledne stojí klidně i 30 minut, než se dostane na nábřeží nebo do tunelu. To svědčí o jednom z velkých problémů Prahy, kterým je fakt, že nestavíme. Nemáme dostavěnou klíčovou infrastrukturu, nemáme dokončený okruh ani vystavěné radiály, které odvádějí vozidla z centra pryč z Prahy.

Proč Praha nestaví?

Pomalá výstavba klíčových dopravních staveb má několik příčin. Musíme zmínit velmi dlouhé stavební řízení a povolovací procesy, které klíčové stavby obrovsky prodlužuje. Dalším zásadním problémem je ale vliv politiky na rozvoj dopravní infrastruktury, kdy neexistuje politická shoda mezi politickými soupeři, která by se dlouhodobě držela bez ohledu na to, kdo právě v Praze vládne.

Nevýhodou dopravních projektů je bohužel jejich délka, která značně přesahuje jedno volební období, a pokud se při změně vedení začnou rozjeté projekty zastavovat či měnit, pak dojde k zásadnímu zpomalení celého procesu. Doprava se musí vždy řešit pragmaticky a nikdy se z ní nesmí stát politikum, jinak se dlouhodobě příliš neposuneme. Jednoduše řečeno, pokud nebudeme stavět, ujede nám brzy vlak, ostatní evropské metropole nás předeženou a budou pro potenciální investory podstatně zajímavější.

Řada kritiků upozorňuje, že k opravě mostu dochází v době, kdy je rozkopaná celá Praha. Je tedy rozumné rekonstruovat právě teď?

Je otázkou, jestli mělo město vůbec na výběr. O rekonstrukci se bavíme deset let, během nichž jsme od politiků a hlavně odborníků slýchali, že Barrandovský most se bude muset opravit. Bylo otázkou času, kdo do toho kyselého jablka bude muset kousnout. Dostali jsme se do fáze, kdy se oprava neustále odkládala a v podstatě radní stáli před rozhodnutím, že buď most opraví teď, anebo budou čekat. Ale to by riskovali, že třeba do půl roku přijdou statici a řeknou, že most není provozuschopný, a zavřou ho. Byla to Sofiina volba a současnému vedení Prahy tento nepopulární krok rozhodně nezávidím. Přiznejme si však, že oprava odkládat zkrátka už příliš nešla.

Oprava mostu potrvá čtyři roky a omezení průjezdu bude rozděleno do několika etap týkajících se letních měsíců. Jak tento krok hodnotíte?

Etapy jsem viděl, měl jsem možnost se s nimi seznámit a zdá se mi to jako rozumný způsob, jak udělat, aby byla doprava ovlivněna zejména v letních měsících, kdy je vytížení výrazně menší. Spousta lidí totiž odjede mimo Prahu. Kdybychom most omezili na celé dva roky v kuse, pak by dopad na dopravu v Praze byl mnohem větší.

U podobně obřích projektů je běžné, že se proces stavby či rekonstrukce protáhne. Za zmínku stojí třeba tunel Blanka či oprava D1. Očekáváte podobné průtahy?

To bohužel nedokážu odhadnout. Na druhou stranu jedním z hlavních parametrů výběrového řízení, na který se kladl důraz, byla rychlost opravy. Předpokládám, že Praha má smluvně ošetřeno jakékoli prodloužení realizace příslušnými pokutami, které budou nejspíš výrazné. Jsem rád, že se nejvíce zohlednila doba opravy a že Praha takto konečně postupuje, protože čas je důležitý. Ve finále je totiž mnohem lepší, když je stavba o něco dražší, ale zase je dříve hotová, protože když spočítáme, kolik peněz lidé takříkajíc prostojí v kolonách, to jsou miliardy ročně.

Pražští radní hovoří o rekonstrukci Barrandovského mostu jako o stavbě století. Souhlasíte s nimi, nebo jde pouze o vzletnou frázi?

Beru to jako politické klišé. Je to samozřejmě zásadní stavba, respektive rekonstrukce, která má naprosto zásadní vliv na dopravu v Praze. Každá dopravní stavba, která se rekonstruuje a má nějaký vliv, je pro Prahu zásadní, například takový tunel Blanka, který z Letné a okolí odvede denně 100 tisíc vozidel. Nenazýval bych to tedy stavbou století, ale spíš rekonstrukcí, která ovlivní celou Prahu.

Související články

Další články

Nejnovější kauzy