Trendy tagy válka na Ukrajině Výměna manželek 2023 Survivor 2023 Petr Pavel

Děsivá statistika: S obtěžováním se setká až čtvrtina mladých dívek! Svalování viny na oběti situaci zhoršuje

Studentky mají strach se ozvat.
Zdroj: Profimedia
sexuální násilí

Čtvrtina dívek a šestina chlapců ve věku 12 až 18 let se podle reportu americké organizace National Sexual Violence Resource Center setkala se sexuálním obtěžováním, nejčastěji ve škole. Dospívajícím se nevyhýbá ani takzvané „teen dating violence“, tedy partnerské sexuální a další násilí. Oběti se potýkají s celou řadou překážek.

Již od roku 2001 je duben měsícem zasvěceným zvyšování povědomí o sexuálním napadení a jeho prevenci. Sexuálnímu násilí, útoku nebo obtěžování jsou po celém světě vystaveny především ženy. Jak ukazuje loňský výzkum realizovaný výzkumnou agenturou MindBridge Consulting pro organizaci proFem, v České republice s nějakou formou sexuálního obtěžování nebo násilí se setkalo 54 % žen starších 18 let. "Nejčastěji, ve třetině případů, jsou ženy vystaveny obtěžování verbálnímu, druhou nejběžnější formou je pak osahávání či hlazení proti vůli oběti. Téměř každá desátá žena nad 18 let pak byla znásilněna," komentuje průzkum Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz.

Rizikovým prostředím je škola

Sexuální násilí se však nevyhýbá ani dospívajícím. Z reportu americké organizace National Sexual Violence Resource Center (NSVRC) vyplývá, že jej zažila čtvrtina dívek a šestina chlapců do 18 let. Pachatelem sexuálního násilí na dívkách je nejčastěji – v téměř 44 % případů – člověk mimo rodinu, kterého znají. Až ke 44 % případů sexuálního násilí páchaného na mladistvých ve věku 12 až 18 let dochází ve škole oběti. Sexuální obtěžování pak osobně zažilo celých 52 % dívek a 35 % chlapců od 12 do 18 let, v online prostředí poté 36 % děvčat a 24 % chlapců.

Podle studie kanadských odborníků z Université du Québec à Montréal z konce roku 2020, uveřejněné v odborném žurnálu Journal of Youth and Adolescence, zažilo 20 % dospívajících dívek a 7 % dospívajících chlapců nechtěnou sexuální aktivitu také v rámci jejich současného nebo zatím posledního partnerského vztahu.

Sladká první láska? Teenageři ve vztazích zažívají bití

Partnerské násilí mezi dospívajícími je oproti domácímu násilí méně diskutovaným tématem, přitom jej zažívá nemalé procento mládeže. Z loňského průzkumu kanadských univerzitních odborníků mezi více než třemi tisíci dospívajících například vyplynulo, že 12 % z nich čelilo ve vztahu fyzickému násilí, 28 % vypovědělo, že se je partner či partnerka pokoušeli ovládat nebo jim emocionálně ubližovali, a 18 % zažilo, že je jejich protějšek ztrapňoval či monitoroval prostřednictvím sociálních médií.

"V českém prostředí se v poslední době díky filmovému počinu V síti dostalo do širšího povědomí téma sexuálního predátorství na dětech a dospívajících na internetu. Díky tomu se doufejme před těmito činy podaří ochránit více dětí a teenagerů. Pak je tu ovšem právě i téma takzvaného ‚teen dating violence‘ neboli partnerského násilí na dospívajících, jemuž se tolik pozornosti nevěnuje, a přitom mladé dívky a chlapce také významně ohrožuje," podotýká Adam Durčák.

Téměř čtvrtina obětí přitom sexuální násilí nijak neřeší, rodičům se svěří jen 18 %, na linku důvěry se obracejí pouhá 2 % obětí.

V souvislosti se sexuálním obtěžováním je zároveň důležité, aby měly oběti možnost právní podpory. Právní služby i o problematice dobře informované okolí jsou podle organizace proFem zásadními zdroji pro řešení násilí, jak ukazuje výrok paní Alice z výzkumné zprávy proFem: „Měla jsem dobrou právničku, chvíli jsem dělala na krajském soudu, takže jsem na ni dostala doporučení. Věděla jsem, že bez právníka nepůjdu a že si ji zaplatím, i kdyby cokoliv... Ten člověk vás tak rozdeptá, že máte panickou hrůzu o dítě, existenci, o všechno, že podle mě jedna z naprosto nejdůležitějších věcí je tohle.“

Lidé přenášejí vinu na oběti

Časté je i přenášení odpovědnosti za řešení násilí přímo na jeho oběť – k tomu přispívá mimo jiné i často stereotypní vnímání ženské role, jak ilustruje výrok paní Sandry, která zažívala psychické, ekonomické i sociální násilí: "Ale kolikrát se mi... vracejí takové řeči úplně znehodnocující cokoliv, co člověk řekne. Takže chodila jsem i do poradny jiné a tam zkoušeli, ať jsem na manžela taková a maková a ať udělám večeři. A já říkám: To není o tom, že udělám večeři." Výrazná je tato tendence zejména u matek nezletilých dětí a zároveň se zdá, že toto přenášení je ještě výraznější u znevýhodněných osob.

Sexuální násilí je aktuální téma také kvůli probíhající válce na Ukrajině. Podle svědectví se ruští vojáci dopustili desítek znásilnění. někteří z nich velmi brutálním způsobem a otřesné praktiky se nevyhnuly ani dětem. Český kardinál Dominik Duka se následně k problematice znásilňování žen na Ukrajině vyjádřil nevhodným výrokem, ve kterém vyzdvihl ženy, které se místo znásilnění nechaly raději zavraždit. Vůči tomu se následně ohradila řada osobností z politiky i médií.

Související články

Další články

Nejnovější kauzy