Nedozírná drzost a sprostota mladých lidí v dnešní době nezná opravdu mezí. Další příklad toho, že některým mladým jedincům schází rázná výchova a tvrdá ruka, se odehrál v pražském metru směr Černý most.

V pátek v podvečerních hodinách nastoupila trojice mladíků na stanici Anděl do metra. Než však do metra vešli, už na nástupišti se chovali velmi nevhodně k lidem. Na první pohled bylo evidentní, že trojice chlapců ve věku zhruba dvaceti let je silně v podnapilém stavu a pravděpodobně také užili nějaké drogy, což se později potvrdilo.

Jakmile mladíci nastoupili do metra, okamžitě se začali velmi hrubě chovat k postaršímu cestujícímu, který je nechtěl pustit sednout. Na staršího pána ve věku zhruba šedesáti let si jeden z mladíků sedl a jakmile se pán ohradil, jeden z mladíků na něj začal velmi hrubě slovně útočit.

Bohužel se tato trojice grázlů nezastavila před ničím. Následně začali slovně napadat další cestující, mezi nimiž byla postarší paní, kterou nazývali velmi hrubými výrazy. Poté, co si cestující nechtěli nechat nic líbit, partička výtržníků začala útočit i na ně.

V dalších chvílích začali ničit majetek. Třískali do oken, kopali do sedaček. Když se trochu uklidnili, vytáhli alobal, do něhož nasypali obsah pravděpodobně nějaké omamné látky, a v přeplněném metru ji začali hulit.

Svým naprosto nevhodným a sprostým chováním ohrožovali všechny lidi jedoucí v metru. Tihle tři kluci jsou jen dalším důkazem toho, že zde naprosto selhala výchova rodičů. Z jejich odporného chování by se měly vyvodit další důsledky.