Městské divadlo v Brně truchlí. Posledních třicet let byl jejich dvorním fotografem Josef „Jef“ Kratochvíl. Jeho celoživotně takřka dokonale vedený archiv byl mnohdy zdrojem pro sepsání třeba i životopisných publikací. Po roce 1995 se stal šéfredaktorem divadelního časopisu Dokořán, kde následně prezentoval svoje díla.

Tisku zůstal věrný, jelikož vytvořil první erotický časopis v Československu, který nesl název Lucky Boy. To mu bylo umožněno po roce 1989, kdy se mu otevřely nové možnosti. Během svého života byl dokonce nominován na cenu Alfréda Radoka za divadelní fotografii. Město Brno mu za celoživotní dílo udělilo cenu.