Trendy tagy Speciál: Hubněte s námi válka na Ukrajině Prezidentské volby 2023 Výměna manželek 2023

Zakleknutí v Ostravě a Hradišti: Mohlo dojít ke zranění dětí, policie nemyslí, říká odbornice

Zakleknutí v Ostravě a Hradišti: Mohlo dojít ke zranění dětí, policie nemyslí, říká odbornice
Zdroj: Se svolením Patrika Mikulenka
Po sociálních sítích se šíří videa, na nichž policisté ve dvou případech zaklekli na rodiče malých dětí, které byly u incidentů přítomny. Na správnost jednání policie ve vztahu k zacházení s dětmi v těchto situacích se eXtra.cz zeptalo Ágnes Němečkové, která pracuje v propacientské organizaci a je členkou výboru pro práva dítěte při úřadu vlády.

V úterý 2. března strážníci v Ostravě velmi surovým způsobem zpacifikovali ženu, údajně proto, že neměla roušku a nechtěla se identifikovat doklady. Incidentu byla přítomna i její malá dcera, která zoufale plakala. Situace je zachycena na videu, které se šíří po sociálních sítích a vzbuzuje velkou vlnu kritiky.

Stejně tak veřejnost pobouřil záznam zásahu policistů v Uherské Hradišti. Ve středu 10. března tam zaklekli muže, který při procházce po ulici neměl nasazenou roušku ani respirátor. Dle vyjádření města opakovaně odmítl prokázat svou totožnost, taktéž odmítl použít prostředek k zakrytí úst a nosu. Strážníci ho vyzývali a poučovali, muž se přesto z místa pokusil vzdálit. Incidentu byl přítomen také mužův malý syn, který při zákroku hystericky pobíhal kolem a plakal. Naštěstí se ho pak ujala žena z přilehlého obchodu. K oběma případům se pro eXtra.cz vyjádřila Ágnes Němečková.

Ubližování otci

Postupovala v těchto případech policie správně s ohledem na přítomnost dítěte?

Podle mého názoru policie s ohledem na práva dítěte správně nepostupovala. Zakleknout rodiče před očima dítěte je za mě hrubým porušením jeho práv, protože dítě v té situaci spadá do kategorie zvlášť ohrožené skupiny osob a mělo by být chráněno před nějakou sekundární psychickou újmou. Dítě navíc z hlediska svých možností chápání a své psychické vyzrálosti nemůže té situaci rozumět a vnímá ji jako ubližování svému rodiči, tedy osobě, kterou bere jako svého ochránce.

Jaká rizika s sebou tato pochybení strážníků nesou?

Policisté v této situaci rozhodně nepostupovali citlivě vůči právům dítěte i z hlediska toho, že si ho nevšímali. V Uherském Hradišti a Ostravě mohlo dojít ke zranění dětí, protože je policie ponechala bez zajištění jejich primárního bezpečí. Chlapečka v Uherském Hradišti mohlo třeba srazit auto, protože by v tom stresu a hysterii mohl vběhnout do silnice, vedle které se incident odehrával.

Co si myslíte o tom, že chlapeček po zadržení rodiče zůstal s paní z obchodu?

To je další věc, která je nepřijatelná, protože pokud je pravdivá verze, že dítě bylo ponecháno v péči paní prodavačky bez dozoru policie, tak, byť šlo jen o pár minut, je to skutečně hrubé porušení práv dítěte, ale i povinnosti policie zajistit mu ochranu. Na záznamu je vidět, že paní prodavačka chovala chlapečka v náručí a on k ní evidentně přilnul.

Podle záznamu na videu to vypadá, že se policisté nějak nesnažili si dítě přebrat.

Že ho policisté nevyrvávali paní z náručí a nějak násilně to neřešili, je samozřejmě dobře. Na druhou stranu, v době, kdy s ní dítě bylo samo, než přijela druhá hlídka policie, teoreticky mohlo dojít k tomu, že by chlapeček paní utekl. Nechci ji ale z ničeho obviňovat, ona opravdu reagovala jako žena dobře, empaticky a chtěla chlapečkovi poskytnout pocit bezpečí, ale kdyby ho během těch pár minut třeba někam odvezla, nesla by za to odpovědnost policie.

Za co by ještě mohla policie nést zodpovědnost?

Paní také nemohla vědět, jestli chlapeček třeba není astmatik nebo epileptik. Kdyby kvůli hysterii dostal epileptický záchvat a ocitl by se v nějakém kritickém stavu, než by přijela záchranka, nebo by mu nebyla správně poskytnuta první pomoc, také by za to nesla zodpovědnost policie. Je povinna poskytnout dítěti ochranu, nemůže ho nechat v dohledu neznámé osoby.

V Ostravě se ale v tomto ohledu situace lišila.

Pokud se policisté s rodičem dohodnou, že dítě nechají, jako se to stalo v Ostravě, v péči matčiny kamarádky, kterou malá holčička zná, tak je to v pořádku.

Ágnes Němečková

Jaký by byl v případě Uherského Hradiště správný postup policie?

Buď měla zajistit převzetí dítěte druhým rodičem, nebo počkat na příjezd druhé hlídky, a ne nechávat chlapečka s prodavačkou. Policie také mohla zajistit příjezd OSPOD (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí), který by si chlapečka převzal a pracovnice by následně s chlapečkem počkala, než si pro něj přijede matka, a to buď na policii, nebo na městském úřadě. Také by mohla dítě dovézt za otcem a být tam s nimi. Příjezd OSPOD měla policie zajistit před provedením takového zásahu vůči rodiči, tím by dítě uchránila stresu z celé situace.

Děti na demonstracích

Když odbočíme od případů v Uherském Hradišti a Ostravě, na demonstracích proti vládním opatřením jsou často vidět lidé, kteří je porušují nenošením roušek a respirátorů. Mezi nimi jsou i jejich malé děti, které také nezřídka kdy nejsou chráněné proti přenosu nákazy covid-19. Jedná se v tomto případě o nějaké porušení práv dítěte?

Rodiče mají právo na svůj světonázor a na nějaké jeho prosazování, nicméně žijeme v právním státě a byť si o nařízeních můžeme myslet, co chceme, tak by se měla dodržovat. Určitě máme právo dětem svůj světonázor nějakým způsobem předávat jako rodiče, protože je vychováváme podle svých představ. I demonstrace je svobodnou formou projevu názoru na současnou situaci, ale pokud na ní dochází k porušování vládního nařízení a jsou k tomu v podstatě svými rodiči vedeny nezletilé děti, je to porušení zákona a v tu chvíli by takové chování měl vyhodnotit OSPOD, zda nedochází k ohrožování dítěte na jeho zdraví a psychickém vývoji. Pokud by dítě bylo demonstrace účastno, ale zároveň bylo dostatečně chráněno před případnou nákazou a nebylo ohroženo možným násilným střetem s policií, pak je situace samozřejmě jiná.

Dominika Mesarošová promluvila o rozšíření rodiny: S partnerem nemají společný pohled na budoucnost

Související články

Další články

Nejnovější kauzy