Trendy tagy Čauky lidi Hubnete s nami Co ste hasiči Tokio 2020

Nejnovější kauzy

ZÁHADY ČESKA: Po stopách požírače mrtvých

Zdroj: profimedia.cz
Tajemné Česko
V bohatě zalesněném podhůří Krkonoš, v oblasti bohaté na přírodní krásy i historické zajímavosti leží město Trutnov. Nikdo by neřekl, že tohle krásné, malebné městečko plné divoké přírody ukrývá jednu z největších záhad Česka. Lesy nedaleko Trutnova totiž obýval děsivý požírač nebožtíků. Ještěr se silnými drápy děsil pozůstalé. Vydejte se s námi vzhůru za tajemnem.

Draci prý u nás skutečně řádili

Stalo se to někdy kolem roku 1005 na divokém, skalnatém a velice řídce osídleném území severovýchodních Čech. Skupina vystrašených obyvatel vyhledala uhlíře Truta, který žil osaměle v lesích, a obrátila se na něj jako na znalce se svým problémem: cosi během noci rozbíjí hroby, vyhrabává těla nebožtíků a odvléká je pryč. Trut přislíbil pomoc a vydal se na průzkum. Na konci úzké soutěsky se černal otvor do jeskyně a tam mezi zbytky své děsivé hostiny tvrdě spal velký drak. Trut přikázal vesničanům, aby zabarikádovali vstup do jeskyně kmeny, mezi ně aby napěchovali suché větve, trávu a mech a pak vše podpálili. Draka probudil kouř a žár a k vesničanům doléhal jeho zběsilý řev.

Když oheň uhasl, vstoupil Trut dovnitř a našel draka mrtvého. Jako trofej zaslal prý dračí tělo do Prahy knížeti Oldřichovi a dostal za něj slušný měšec stříbrňáků. Dvorec, který si Trut za získanou odměnu postavil, se podle něj nazýval Trutnov. Na jeho počest pojmenovali město Trutnov podle něho.

Jak netvora popisují?

Trutnovský příběh naprosto věrohodně zachycuje reálné zvíře, nočního lovce, který odvléká kořist do doupěte, kde spává přes den. Šlo nejspíš o ještěra se silnými, k hrabání uzpůsobenými drápy, což by nasvědčovalo tomu, že jeho hlavní potravou byli v zemních norách ukrytí hlodavci. A také pochovaní nebožtíci.

K tomu potřeboval i skvěle vyvinutý čich – a tak není divu, že vyčmuchal lesní hřbitov a považoval ho za stůl prostřený k hostině. Co všechno se mohlo skrývat pod pojmem drak. Samozřejmě jako erbovní a alegorické zvíře má jen vzdálenou podobnost se svým předobrazem; například oněch pověstných několik hlav má funkci symbolického sdělení, podobně jako dvouhlavá orlice či dvouocasý lev.

Kvůli tomu nebudeme tvrdit, že lev a orlice jsou vymyšlená, bájná zvířata. Naproti tomu tvrzení o plamenech z dračí tlamy by nemuselo být v rozporu s pozorováním skutečného zvířete, když si uvědomíme velice dlouhý rozeklaný jazyk varanů, jímž neustále šlehají na všechny strany, protože je sídlem jejich čichu.

Ano, takový tři metry dlouhý ještěr podobný komodskému varanu vypadá jako nejreálnější předobraz draků. Zprávy o nich jsou z celé republiky, avšak přímý důkaz se zatím najít nepodařilo.

Řádil tedy na trutnovském hřbitově drak, nebo kanibal?

Související články

Další články