Přeživší, kteří byli po dvou dnech vytaženi z trosek hotelu, pravděpodobně našli zdroj tepla a potravy. Jinak je vyloučeno, že by pod lavinou přežili 40 hodin. Žena, která se dostala ven jako první, po vytažení nemluvila. Děti, které se podařilo zachránit, jsou dívky (5 a 6). Skupina se nacházela v kuchyni hotelu.

Záchranáři doufají, že se v troskách mohly vytvořit vzduchové bubliny. V takovém případě by se dalo v troskách přežít i několik dnů. Záchranná operace je velmi obtížná a zdlouhavá. Je využívána těžká technika, kterou se odstraňují masy sněhu.

Prozatím byla vyproštěna dvě mrtvá těla, o dalších dvou obětech se ví, ale těla se zatím nepodařilo vytáhnout. Češi by v zavaleném hotelu být neměli. Podle lidí, kteří lavině utekli, úřady zprávě nejprve nevěřily. To by vysvětlovalo prodlevu mezi neštěstím a záchrannými operacemi. Tvrzení úřady popírají a tvrdí, že zpoždění bylo zaviněno závějemi sněhu.