Alena Borhyová byla nucena vzdát se politické funkce – psali jsme o tom ZDE.

Tady je celé vyjádření k ostře sledovanému problému s bydlením. Přinášíme ho v plném znění bez redakčních zásahů.

"Chtěla bych Vás tímto informovat, že jsem dnešního dne přistoupila k rezignaci na svůj mandát zastupitele a funkci místostarostky na Praze 8. Starosta městské části byl informován, přičemž k faktickému složení mandátu dojde do konce října, během kterého proběhne předání celé mé agendy mému nástupci. Od přijetí mandátu jsem pod neustálým tlakem a pokusy o diskreditaci ze strany opozice. I nyní se snaží pošpinit mé jméno různými hanlivými vyjádřeními v médiích.

Dle mého názoru je celá tato kauza řekněme ukázkou přepjatého formalismu, neboť změna mého trvalého pobytu o pár metrů nemá v žádném případě vliv na můj vztah k Praze 8. Svým voličům jsem se nijak nevzdálila. Možná by se páni kolegové, které tak rozrušuje moje bydliště a považují celou věc za „hroznou“, měli více věnovat své politické činnosti, která by byla pro MČ Praha 8 rozhodně přínosnější než jejich dlouhodobé detektivní pátrání.

Nemá smysl zpochybňovat zákonný požadavek trvalého pobytu ve vztahu k volitelnosti, avšak dle mého názoru je podstatnější, jaký přínos má zastupitel pro městskou část. Ostatně výsledky mé dosavadní práce hovoří za vše.

Celý život bydlím na Praze 8. Jsem rodačka z Libně, na Praze 8 jsem vychovala obě své děti a to, že jsem tu byla zvolena zastupitelkou, byl pro mě velký životní úspěch a stal se závazkem dělat to nejlepší pro své spoluobčany a pro městskou část, se kterou je celý můj život svázaný a ve které jsem doma. Kéž by se dalo říci to samé o všech zastupitelích.

Mandát jsem vykonávala čestně, podle svého nejlepšího vědomí a mrzí mě, že kvůli „posunutí“ trvalého bydliště o pár metrů nebudu moci v jeho výkonu pokračovat. Morálně necítím, že bych se dopustila nějakého zavrženíhodného jednání, jak jsem opakovaně napadána opozičními kolegy.

Když jsem – v rámci Prahy 8 – změnila adresu trvalého pobytu do ulice o kousek dál, tak jsem netušila, že tím porušuji zákon. Některé domy v této ulici jsou na Praze 8 ještě v MČ Praha 8, jiné domy jsou k mé smůle sice také součástí Prahy 8, avšak již na území MČ Praha – Dolní Chabry. Ačkoliv i nad tímto územím vykonává MČ Praha 8 výkon přenesené působnosti, jedná se striktně vzato o jinou městskou část. Dle mého názoru je stěžejní to, kde má zastupitel centrum životních zájmů, respektive kde má občanské vazby a věřte mi, že já je mám a celý život jsem měla na Praze 8 a na tom se nic nemění, i když můj trvalý pobyt byl po určitou dobu pár desítek metrů vzdálen od území MČ Praha 8, avšak stále na Praze 8!

Vzhledem k tomu, že chci postupovat politicky korektně a zastávám názor, že každý politik musí jednat morálně a zákonně, skládám dobrovolně mandát. Svoje jednání nepovažuji za smysluplný důvod pro ukončení své veškeré snahy pro lepší život v Praze 8. Chci, aby moji voliči věděli, že i když skládám politickou funkci, i nadále se budu snažit pro občany Prahy 8 pracovat a přispět ke zlepšení života v naší městské části. Sliby, které jsem dala, i nadále platí a to, co se nyní odehrálo, na tom nic nezmění, neboť se budu nadále snažit pracovat přinejmenším se stejným nasazením jako doposud."