Možná že vás fotografie v galerii vyděsí, znechutí nebo vám naženou husí kůži. A teď si představte, že zatímco vás děsí fotografie, jiné ženy v takovém prostředí žijí a to, na co my se koukáme, ony vidí v zrcadle.

Kampaně proti domácímu násilí musí být velice působivé, brutální a skandální, aby vyvolaly kýžený ohlas a reakci. Pohled do tváře zmlácené ženy není hezký a je třeba denně připomínat, že takových žen okolo nás žijí tisíce, aniž o tom třeba víme. A pokud o tom víme, mlčet znamená spoluúčastnit se na jejich utrpení.