Nejprve si vysvětleme, kdo vůbec duchem je. Jde o oddělené duše od těla, které ovšem po smrti člověka neodešly do nebe, pekla ani do jiného těla a bloudí v éterické podobě na Zemi. Vždy k tomu mají nějaký důvod, a pokud zde své úkoly nevykonají, neodejdou.

Duchy můžeme rozdělit na dobré a zlé duchy. Logicky se při vyvolávání chceme setkat právě s těmi hodnými, protože pokud se setkáme s těmi zlými, stává se vyvolávání nebezpečným hazardem, ze kterého jde jen těžce odejít.

Dobří duchové touží po tom, dělat dobro, a ochraňují ty, kteří si jejich přízeň zaslouží. Dokáží i chránit nás právě před duchy zlými. Pokud se tedy spojíte s takovým duchem, můžou se vám začít dít doslova zázraky a ani nebudete chtít, aby od vás duch odešel.

Naopak zlí duchové chtějí ničit, a to vše. Rádi ubližují, a to jak fyzicky, tak psychicky. Pokud se na vás takový duch napojí, je jen velmi obtížné zbavit se ho a věřte, že po dobu, kdy s vámi zlý duch je, vám opravdu nebude příjemně.

Proto se raději vyvolávání duchů vyvarujte, protože nikdy nevíte, jaký duch se na vás zrovna napojí a jaké lekce vám do života přinese.