Trendy tagy Petr Kellner Čauky lidi Hubnete s nami Výměna manželek 2021

Nejnovější kauzy

Výrobce vakcíny proti koronaviru zveřejnil nežádoucí vedlejší příznaky: Tohle je seznam těch nejčastějších

Zdroj: profimedia.cz
vakcinace
První očkování proti koronaviru započalo v České republice v neděli 27. prosince. Další dodávka vakcíny by měla dorazit již zítra 31. prosince a od ledna se následně začne do Česka dovážet pravidelně každý čtvrtek. Mezi prvními očkovanými jsou zdravotníci, kteří přicházejí do kontaktu s těžce nemocnými pacienty, nakaženými nemocí covid-19. Od března budou náležet další vakcíny seniorům a nejdříve v květnu by se mělo dostat na ostatní. S každým očkováním ale přicházejí jistá rizika a vedlejší účinky. Jaké to jsou?

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil přehled, jaké může mít vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech nežádoucí účinky. Podle údajů z klinických studií se u 80 procent z deseti očkovaných objeví například bolest v místě vpichu injekce.

Dalšími nežádoucími účinky jsou také únava, která se projevila u více než 60 procent očkovaných, bolest hlavy, kterou měla více než polovina očkovaných, bolest svalů a třesavka (u více než 30 procent), bolest kloubů (u více než 20 procent) a horečka nebo otok v místě injekce (u více než 10 procent). Horečka se ale častěji vyskytovala až po druhé dávce vakcíny.

Vedlejší účinky vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

 • Bolest v místě vpichu injekce
 • Únava
 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů
 • Třesavka
 • Bolest kloubů
 • Horečka
 • Otok v místě injekce

Další nežádoucí účinky se vyskytovaly v klinických studiích s nižší frekvencí, a to například nauzea a zarudnutí v místě podání injekce u několika osob ze sta očkovaných. Zvětšení uzlin, nespavost, bolest v končetině, malátnost či svědění v místě injekce u několika osob z tisíce očkovaných. A dočasná obrna obličeje se objevila u několika osob z 10 tisíce očkovaných. Ojediněle byly hlášeny případy reakce z přecitlivosti včetně těch závažných.

Bezpečnost vakcíny byla sledována v klinických studiích u 21 744 osob ve věku 16 let a starších, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny. Z toho přes 20 tisíc osob dostalo dvě dávky.

SÚKL však zdůrazňuje, že tyto nežádoucí účinky jsou převážně mírné, nejvýše střední intenzity a odeznějí během několika dní. Registrace totiž mohla být vakcíně udělena pouze proto, že její přínosy spočívající v široké ochraně očkovaných proti onemocnění koronavirem výrazně převyšují riziko možných nežádoucích účinků.

Podobně vedlejší účinky komentuje i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „K nežádoucí reakci může dojít stejně jako u každého jiného léku. Na bezpečnost očkování je kladen nesmírný důraz. Na očkovaného budou vzneseny standardní dotazy jako před jakýmkoliv jiným očkováním, zhodnotí se jeho zdravotní stav,“ uvádí Blatný. Dodává, že české zdravotnictví je dobře připraveno i na případy, kdy by mohlo dojít ke komplikacím.

Jaké je riziko závažných alergických reakcí?

SÚKL také upozorňuje, že i vakcíny mohou v ojedinělých případech vyvolat závažnou alergickou reakci (anafylaktická reakce či anafylaktický šok). Taková reakce byla nahlášena i v několika ojedinělých případech po očkování vakcínou Comirnaty.

Jedná se o náhle vzniklý a potenciálně život ohrožující stav, který se projevuje rychle se rozvíjejícími příznaky na kůži, tedy svěděním, zarudnutím, vyrážkou, otokem spolu se vznikem chrapotu, dušnosti, zblednutí, pocení, pocitu na omdlení, bušení srdce, bolesti hlavy či břicha.

Reakce nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Proto je podle SÚKL nutné, aby každý očkovaný zůstal nejméně 15 minut po očkování v čekárně u lékaře, protože ten může rychle podanou léčbou reakci zastavit. Očkování navíc nesmí být provedeno mimo lékařské zařízení s dostupnou urgentní léčbou. A pokud měl pacient závažnou alergickou reakci po podání první dávky vakcíny, druhou dávku už nesmí dostat.

Jak nahlásit podezření na nežádoucí vedlejší účinek?

Hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky mají zákonem povinné lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci. Mírné nežádoucí účinky, které jsou popsány výše, ale není potřeba hlásit, protože nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku.

Pokud se u pacienta však po očkování objeví závažný zdravotní problém, měl by se očkovaný poradit s lékařem, který by podezření na nežádoucí účinek měl nahlásit SÚKL.

Jaké vedlejší účinky hlásí vakcína od Moderny?

Společnost Moderna u své vakcíny uvádí jako vedlejší účinky zimnici, únavu a bolest hlavy. U některých očkovaných se v místě vpichu objevilo zarudnutí, otok či svědění. „Nežádoucí účinky, jako je horečka, zimnice, únava a bolesti hlavy, byly častější po podání druhé dávky vakcíny. Většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná,“ uvedlo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) s tím, že malý počet lidí měl závažné vedlejší účinky, které ovlivnily jejich schopnost vykonávat každodenní činnosti.

Vedlejší účinky vakcíny Moderna:

 • Bolest v místě vpichu
 • Zarudnutí v místě vpichu
 • Otok v místě vpichu
 • Svědění v místě vpichu
 • Horečka
 • Zimnice
 • Únava
 • Bolest hlavy

Evropská komise uzavřela se společností Moderna smlouvu na podzim. Schválení vakcíny pro Evropu se očekává 6. ledna 2021, tedy na prvním zasedání Evropské lékové agentury (EMA).

Související články

Další články