Odsouzenou dále čeká ústavní léčba a pozůstalým uhradí 850 tisíc korun. Proti rozsudku se neodvolala. Státní žalobkyně nevyžadovala trest doživotní, ten by podle ní nebyl adekvátní. Sudků totiž opakovaně upozorňovala na to, že může být nebezpečná. Nedostalo se jí podle všeho adekvátní pomoci, v léčbě totiž nespolupracovala.

„Doživotní tresty se ukládají nájemným vrahům, masovým vrahům, pachatelům v organizovaných zločineckých skupinách a zejména pak pachatelům, u nichž je vyloučena možnost resocializace. Jak uvedli znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie, za předpokladu účinné psychiatrické a sexuologické léčby není náprava odsouzené vyloučena, a proto za předpokladu, kdy bude potrestána dlouhým, velmi citelným trestem a zároveň účinně léčena, lze připustit i možnost změny jejího chování k lepšímu.“ uvedla žalobkyně Jana Murínová v rozhovoru pro IDnes.cz

Byla čerstvě propuštěna z léčebny v Bohnicích, kde ohrožovala ostatní pacienty. Sudků podstupovala přeměnu v muže, a brala mužské hormony. Přeměna byla však lékaři zastavena, z důvodu velké míry agresivity, kterou pachatelka vykazovala.

V její neprospěch hovořil způsob vraždy, který byl dokonale promyšlen, bizarní motiv, brutalita a agrese. Vraždou řešila to, že nesehnala ubytovnu. Jednání tak bylo dost lehkovážné. Trest si odpyká ve věznici s nejvyšší ostrahou, kam za ní bude docházet psychiatr.

Po vynesení rozsudku se Sudků omluvila jak napadené, tak pozůstalým mrtvé. Svou vinu v podstatě od začátku případu přiznala. Existují také kamerové záznamy, které její vražedný čin zachytily. Usvědčení tak nebylo složité.