Pitva probíhala podle paragrafu 115 trestního řádu. K takové pitvě dochází, když je podezření, že byla smrt člověka způsobena trestným činem. Na

Přednosta Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Alexander Pilin odmítl výsledky z pitvy komentovat.

Žádné další informace ke smrti europoslance neposkytl ani mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Důkladné prošetření Ransdorfovy smrti požadovali právě pozůstalí. Žena Vlasta a dcera Aneta.

Těm už se od začátku něco nezdálo. Smrt svého muže a otce přisuzují právě kauze, která se odehrála minulý rok ve Švýcarsku. Europoslanec byl tehdy v zemi pod Alpami zadržen místní policií, když se podle svých slov snažil o zprostředkování kontaktu mezi švýcarskou bankou a údajným dědicem miliardového majetku Vladimírem Huňkem.

Toto jednání bylo podle švýcarských orgánů odsouzeno jako pokus o podvod. Ransdorfa policie zadržela a vsadila ho do vazby.

Proč europoslanec tak náhle skonal, je aktuálně hlavním tématem veřejnosti.

Europoslanec Miloslav Ransdorf odešel zcela náhle a nečekaně minulý pátek. Měla ho zabít mozková příhoda.

Dnes dopoledne se koná smuteční obřad v Praze-Strašnicích.