Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 StarDance 2023: kompletní přehled

Vondráčková chce po Plekancovi MNOHEM VÍC: Hokejistovo právnické eso promluvilo exkluzivně pro eXtra!

Konec velké lásky, která trvala sedm let.
Zdroj: Profimedia.cz
+ Dalších 19 fotografií
To je ale překvápko! Redakce eXtra.cz získala vyjádření advokátky Tomáše Plekance (38) Mgr. Lenky Radoňové. Ta je v branži považována za extratřídu a pomohla již desítkám populárních a úspěšných osobností. Do boje za Tomáše se pustila poté, co se Lucie Vondráčková (35) rozhodla jít do velké rozvodové bitvy v Kanadě místo v Česku, kde má uzavřenou předmanželskou smlouvu.

Z jejích odpovědí, ke kterým byla zplnomocněna Tomášem Plekancem, například vyplývá to, že výživné ve výši třicet tisíc dolarů, o něž Lucie požádala, vůbec nechce pro své děti, ale sama pro sebe! K tomu ještě již zmiňovaných sedm milionů dolarů za nejdůležitější roli svého života A prohlásila i řadu dalších věcí a potvrdila spoustu informací, které již dříve exkluzivně přinesl web eXtra.cz

Můžete prozradit, jaké záležitosti coby právnička Tomáše Plekance pro svého klienta zajišťujete?

„Převzala jsem právní zastoupení pana Tomáše Plekance ve věci takzvaného sporného rozvodu, to znamená úpravu poměrů k nezletilým dětem po rozvodu a rozvod.“

Lucie Vondráčková tvrdí, že předmanželská smlouva, kterou se rozhodla dobrovolně uzavřít před sňatkem, je protiprávní a tudíž neplatná. Jaký je váš názor?

„Dle mého názoru i dle názoru několika nezávislých odborníků z řad advokátů i notářů, které jsem o stanovisko požádala, předmanželská smlouva nevykazuje žádné formální ani obsahové vady, nejsou pochybnosti o její platnosti a mnou oslovení notáři konstatovali, že pokud by jim byla předložena, jejím obsahem by se bez výhrad řídili.“

Po internetu kolují dvě verze návrhu vyrovnání, které měl Váš mandant navrhnout Lucii Vondráčkové. Můžete se zaručit, že pravé je to finančně rozsáhlejší?

„Ano, mohu se zaručit a lze to i doložit, že pravý je návrh, který mimo jiné navrhoval na výživu nezletilých dětí souhrnnou částku 60 tisíc měsíčně celkem, 25 tisíc na nezletilého Adama a 35 tisíc korun na nezletilého Matyáše.“

Herečka Martina Adamcová odmítá, že by měla s Vaším klientem uzavřenou smlouvu o půjčce, která se v onom rozšířenějším návrhu také objevila. Co vy na to?

„Pan Tomáš Plekanec uzavřel dne 19. 12. 2016 třístrannou smlouvu o půjčce jako věřitel ve výši 200 000 tisíc dolarů s úrokem 6 % ročně. Dlužníkem je mně neznámá kanadská společnost, třetí strana smlouvy je další mně neznámá společnost, která sama sebe označuje za producenta romantické komedie - filmu ‚The Perfect Kiss‘.

Pokud je mně známo, paní Martina Adamcová je producentkou, režisérkou i scénáristkou a paní Lucie Plekancová Vondráčková ztvárnila hlavní roli.“

Podle tvrzení kanadské právničky Lucie Vondráčkové si nemohla sama určit výši výživného pro děti, že na to jsou v Kanadě jasné tabulky. Jaký je Váš pohled?

„Vzhledem k tomu, že mám k dispozici kopii návrhu podepsaného dne 6. 8. 2018 v Dorvalu (předměstí Montrealu – pozn. red.) paní Lucií Plekancovou Vondráčkovou a potvrzenou soudem v Montrealu dne 7. 8. 2018, musím za sebe vyjádřit důvodnou pochybnost, že by to paní Maria R. Battaglia, zastupující advokátka výše uvedené, tvrdila. V návrhu totiž nepožaduje výživné na nezletilé děti ve výši 30 tisíc dolarů, ale požaduje výživné pro rozvedenou manželku paní Lucii Plekancovou Vondráčkovou ve výši 30 tisíc dolarů měsíčně.

Výživné na nezletilé děti žádá, aby určil soud, v návrhu není vyčísleno. Další částky, 3 miliony a 4 miliony, tedy sedm milionů dolarů, představují takzvané kompenzace zejména za ztrátu vlastní kariéry a zabezpečení do budoucnosti rozvedené manželky a je opět stanoveno na základě subjektivních hodnocení navrhovatelky paní Lucie Plekancové Vondráčkové.“

Advokátka manželky Vašeho klienta dále tvrdí, že Lucie s ním žila ve spořádaném manželství osm let a že Tomáš děti a ji vystěhoval za jejich nepřítomnosti z domu. On sám ale přece tvrdil, že se ohledně pořízení dalšího domu domluvili Můžete se k tomu vyjádřit?

„Pan Tomáš Plekanec po dohodě o lokalitě a standardu s paní Lucií Plekancovou Vondráčkovou (38) platně uzavřel dne 18. 8. 2018 svým jménem a ke své tíži nájemní smlouvu na plně zařízenou nemovitost v dochozí vzdálenosti od svého dočasného bydliště v Montrealu, Verdun, Quebec, na dobu určitou, do 31. 8. 2019. Nemovitost je určená k oddělenému bydlení matky paní Lucie Plekancové Vondráčkové a nezletilých dětí.

Záloha na nájemné na dobu dvou měsíců byla v souladu se smlouvou uhrazena dopředu, od listopadu roku 2018 v souladu s uzavřenou smlouvou je pan Tomáš Plekanec povinen hradit měsíční nájemné včetně pojištění měsíčně. K úhradě byl již zřízen trvalý příkaz k jeho účtu.“

Tajný vztah Kristýny a Andreje z Big Brothera. Znali se ještě před show

Související články

Další články

Nejnovější kauzy