Trendy tagy Čauky lidi Survivor 2022 Pavel Trávníček Výměna manželek 2022 Devadesátky (seriál)

Nejnovější kauzy

Volby ve stínu koronaviru: Jak a kde můžete vhodit do urny svůj hlas, ať už jste v karanténě, nebo ne

Volby ve stínu koronaviru: Jak a kde můžete vhodit do urny svůj hlas, ať už jste v karanténě, nebo ne
Zdroj: profimedia.cz
Krajské volby
Rok 2020 se nese v duchu koronaviru a Češi prakticky pořád zažívají něco, co nikdy předtím. Podobně to bude i s podzimními volbami do krajů, které se uskuteční v pátek 2. a 3. října. Česko se totiž potýká s druhou vlnou koronavirové nákazy a tisíce lidí jsou v karanténě. Vláda ale naštěstí přijala řadu opatření, díky kterým budou moct odvolit všichni obyvatelé České republiky. Přinášíme vám podrobný návod, jak vhodit svůj hlas do urny, ať už jste v izolaci, nebo ne.

Krajské volby se jako každé čtyři roky uskuteční ve 13 krajích České republiky. Z toho je vyjmuta Praha jako čtrnáctý kraj, jelikož v ní přebírá povinnosti krajského zastupitelstva to městské. Datum krajských voleb letos připadá na 2. a 3. října 2020. Dveře volebních místností se poprvé otevřou v pátek od 14 do 22 hodin. Občané České republiky, kteří nestihnou první den, pak mohou přijít v sobotu od 8 do 14 hodin.

Maximálně čtyři preferenční hlasy

Nejpozději do tří dnů před konáním voleb by měl každý občan České republiky obdržet do poštovní schránky sadu volebních lístků. Pokud se tak nestane, jsou k dispozici ve volebních místnostech, a to i pro lidi, kteří je zapomenou nebo ztratí.

Každá z kandidujících politických stran, hnutí nebo koalic má svůj samostatný lístek. Volič si pak vybere pouze jeden, který vloží do obálky. Dává tím tak hlas celé straně, zároveň ale může na lístku zakroužkovat dle svého uvážení jméno kandidáta do krajského zastupitelstva, jemuž tak dá svůj preferenční hlas. Ty může volič udělit maximálně čtyři, přičemž nelze hlasovat pro kandidáty z více stran nebo hnutí.

Jak volit v karanténě

Zákony výslovně zakazují lidem v karanténě volit ve volebních místnostech. O svůj hlas ale přijít nemusíte, protože můžete využít hned několika náhradních způsobů, jak volit. Prvním je možnost takzvaného drive-in, tedy volby z auta na stanovišti v okrese, kde máte trvalý pobyt. Pozor! Tuto možnost můžete využít pouze ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00. Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje.

Druhou variantou je volba do zvláštní přenosné volební schránky. Pro tuto možnost se ale musíte nahlásit svému krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Její telefonní číslo a termín, do kdy se nahlásit, najdete opět na webových stránkách kraje. Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020.

V případě, že se nacházíte v pobytovém zařízení, jako je domov seniorů nebo v léčebně dlouhodobě nemocných, navštíví vás speciální komise. Díky ní můžete volit dne 1. nebo 2. října 2020.

Volič se prokazuje občankou nebo pasem

Obálku s jedním lístkem a maximálně čtyřmi preferenčními hlasy pak volič vhodí do urny ve volební místnosti. Není možné, aby za někoho hlasovala náhradní osoba, pro volbu se totiž musí každý prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.

V krajských volbách stejně jako v senátních nebo parlamentních může volit každý občan České republiky, který dosáhne věku 18 let nejpozději druhý den konání voleb. Zároveň platí, že volič musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu daného kraje.

Voličský průkaz má několik háčků

Pro občany, kteří budou chtít volit mimo své trvalé bydliště, je variantou zřízení voličského průkazu. O ten si musí zažádat písemně nebo elektronicky pomocí datové schránky na svém obecním úřadu. Voličský průkaz pak žadatel obdrží poštou, nebo si ho může převzít na obecním či zastupitelském úřadě. Má to ale hned několik háčků.

Tím prvním je, že o voličský průkaz se musí žádat nejpozději 7 dní dopředu. Druhým problémem pak je skutečnost, že s průkazem lze volit pouze ve volebním okrsku na území kraje, ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pokud někdo cestuje dál, má smůlu.

Koronavirus ovlivní i volby

Letošní volby navíc komplikuje koronavirus. Kromě toho, že ve volebních místnostech musí mít každý roušku, před vstupem si musí vydezinfikovat ruce a udržet rozestupy, platí i opatření pro lidi, kteří jsou v karanténě. Detailní info, jak hlasovat, pokud jste v izolaci, naleznete v přiloženém infoboxu.

Související články

Další články