Podmínky, v jakých se připravovalo a skladovalo jídlo, byly v těchto restauracích a obchodech tak katastrofální, že ohrožovaly zdraví zákazníků. Problémem byly většinou plísně na stěnách, myší trus, nevhodné skladování potravin a v několika restauracích dokonce nefungovaly toalety.

Rychlé občerstvení Pizza café – Řevničov

Občerstvení kontrola zavřela kvůli několika nevyhovujícím podmínkám. Odpadky, nečistoty na stěnách, zanedbaný úklid, plíseň. Navíc hrozilo riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor.

Velkoobchod Carlos Malidy – Číněves

Tento velkoobchod už od pohledu vypadá, že má velké problémy. Zavřený byl kvůli výskytu myšího trusu a zanedbanému úklidu. Problémem byli i škůdci, plísně a prostory byly dokonce využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin.

Maloobchod Van Hieu Trinh – Hradec Králové

V tomto maloobchodě našla kontrola myší trus, potraviny poškozené škůdci, hromadil se tam odpad a všude byly nečistoty a odpadky. Navíc byl nezajištěný odvoz potravinářského odpadu.

Restaurace Nová hospoda – Kamenice

V této restauraci byste se báli najíst. Kontrola totiž zjistila mnoho nevyhovujících podmínek. Všude byl myší trus, provozovna byla nezabezpečená proti vniknutí škůdců, toalety nebyly zrovna výstavní. Navíc byly všude plísně, nečistoty, odpadky a hrozilo riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor.

Maloobchod Marie Prošková – Černuc-Miletice

Maloobchod Marie Proškové vypadá spíš jako nějaké skladiště. Kontroloři zjistili, že nebyl zajištěn odtok odpadních vod, zanedbaný úklid, hromadily se odpadky, všude byly plísně a nečistoty, navíc tam běhala zvířata.

Restaurace U Císaříků – Jesenice-Horní Jirčany

Tato restaurace byla výrazně znečištěná, všude byl myší trus a plíseň. Hrozilo také riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor. Potraviny byly skladované nevhodně a restaurace nebyla zabezpečená proti pronikání škůdců.

Karlova pekárna – Židlochovice

Problém má i Karlova pekárna v Židlochovicích. Kontroloři zjistili nadměrný výskyt myšího trusu a hmyzích škůdců, všude byla plíseň a znečištěné prostory. Odtud byste si na křehkých houstičkách opravdu pochutnat nechtěli.

Restaurace Delta – Trutnov

Tady byste se asi také moc dobře nenajedli. Provozovna nebyla zabezpečena před pronikáním škůdců, nečistoty byly na podlaze i v regálech. Navíc byl poškozený i strop.

Maloobchod Svět oříšků – Liberec

Tato provozovna sice není úplně uzavřena, ale od kontrolorů SZPI dostala hned několik zákazů. Například zákaz užívání prostor pro prodej nebalených potravin a pokrmů z důvodu absence umyvadla a dřezu pro mytí rukou a používaného nádobí a pomůcek pro prodej nebalených potravin v prostorách prodejny.

Potraviny Jednota – Oslnovice

Problém s hygienou má Jednota v Oslnovicích. Nebylo zajištěno zásobování pitnou vodou. Kontroloři zakázali užívání prostor provozovny pro uvádění nebalených potravin na trh. Takže si tam třeba rohlík teď rozhodně nekoupíte.