Trendy tagy Speciál: Hubněte do plavek válka na Ukrajině Svatba Karlose a Lely Agáta Hanychová

Velké změny na léto, které musíte znát: Co bude jinak? Novinky se týkají bydlení i zdraví

Velké změny na léto, které musíte znát: Co bude jinak? Novinky se týkají bydlení i zdraví
Zdroj:
přehledně
Neznalost zákona neomlouvá, bohužel ne každý se vyzná v současném chaosu, který zapříčinila pandemie koronaviru. Nové změny v legislativě, jež některé z nich začínají platit ode dneška, se týkají například bydlení, školství, ale i zdravotnictví. Připravili jsme pro vás přehled toho, co se od července změní.

Bydlení

 • Od 1. července končí předkupní právo vlastníků. Předkupní právo spoluvlastníků bude v Občanském zákoníku opět prakticky zrušeno. Navrátí se stav, který platil před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem, vyplývá z webu ceska-justice.cz. Novelu připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s řadou odborníků z praxe. Výjimkou je dědictví. Pokud majetek zdědíte, budete muset tuto povinnost dodržet prvních 6 měsíců.
 • Dále se mění úprava některých práv a povinností vlastníka jednotky. Vlastník má oznamovací povinnost vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku v případě, že se rozhodne ke stavebním úpravám uvnitř bytu. Novinka se týká i toho, že vlastník musí oznámit veškerou činnost, která by mohla vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
 • Družstevní bydlení. Družstvo už nemá povinnost zřídit internetové stránky. Pokud dojde na hlasování o změně stanov, bude k verdiktu stačit pouhá většina přítomných členů na schůzi.
 • Rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Spotřebitelé energií budou nově dostávat přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě energie. Podle webu byttech.cz se budou od 25. 10. instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet. Ty měřiče, které již byly nainstalované, budou doplněny o dálkový odečet nebo vyměněny do 1. 1. 2027. Navíc budou informace o spotřebě či vyúčtování poskytovány častěji.

Zdraví

 • Vyšetření střev. Od července budou pojišťovny hradit lidem starším 50 let preventivní vyšetření střev, které vedou k odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku. Doteď byla hranice o pět let vyšší. Změna je součástí novely úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. "Zajistíme tak vyšší dostupnost screeningového vyšetření pro občany. Screening může nádorové onemocnění nejen včas zachytit, ale dokonce mu předejít," napsal na svém Facebooku k novince ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
 • Očkování. V srpnu vstoupí v platnost vyhláška, která definuje pravděpodobné následky šesti druhů očkování (tetanus, dětská obrna, virová hepatitida B, spalničky, příušnice a zarděnky) a dobu, ve které může újma spojená s očkováním nastat. Pokud si žadatel o odškodnění najde kritérium, které na jeho stav sedí, nebude muset přímou souvislost s očkováním speciálně prokazovat. Poškozený musí podat žádost o odškodné na ministerstvo zdravotnictví do tří let od vzniku újmy. Zákon umožňuje ministerstvu zřídit tzv. nezávislou odbornou komisi, která bude složena z odborníků z oblasti zdravotnictví a práva, a to za účelem posouzení složitých případů. Úřad bude finanční kompenzaci vyplácet do půl roku od doručení žádosti, pokud za následky není odpovědný očkující lékař nebo výrobce vakcíny, na základě úpravy obsažené v Občanském zákoníku.

Školství

 • Bez matiky. Povinná maturita z matematiky se ruší, studenti si budou moci místo tohoto předmětu vybrat zkoušku z cizího jazyka. Cermat má navíc povinnost zveřejnit po maturitách zadání jejich společné části a také řešení zadaných úloh.
  • Bez telefonu. Školy budou moci studentům a žákům zakázat používání telefonu nebo jiných elektronických zařízení. S návrhem přišla poslankyně a členka školského výboru Marcela Melková (ANO). Celé znění změny ve školském zákonu, která vstupuje v platnost 1. 10. 2020, zní takto: Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.
  • Práce

   • Novela zákoníku práce přináší změny v oblasti dovolené. A to ve stanovování jejího výpočtu. Nově je délka dovolené navázaná nikoliv na pracovní den, ale na odpracované hodiny, čímž má dojít nejen ke zjednodušení výpočtu dovolené, ale rovněž k jejímu zpřesnění, vyplývá z webu fae-hr.cz.
   • Převod části dovolené bude nově možný na žádost zaměstnance bez ohledu na provozní situaci zaměstnavatele, a to pokud zaměstnanec v příslušném roce vyčerpal alespoň 4 týdny dovolené (u pedagogických a akademických pracovníků 6 týdnů), na něž mu v tomto roce vzniklo právo, a zaměstnavatel s převodem dovolené souhlasí. Žádost musí být písemná. Poprvé bude možné o převod požádat dle nových pravidel v případě dovolené za rok 2021 do roku 2022.

   Taxislužby

   • Od začátku července platí novela zákona, jež oficiálně umožňuje moderní taxislužbu, kterou lze objednat elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace. U klasické taxislužby se pro cestující nic nemění. Pokud si cestující objedná taxi přímo z ulice nebo například telefonicky, bude mu poskytnuta přeprava vozidlem se střešní svítilnou změřená taxametrem a po jízdě dostane doklad o přepravě vytištěný z tiskárny taxametru, vyplývá ze stránek ministerstva dopravy.
   • Po uplynutí půlročního přechodného období budou muset být všechna vozidla jakýkoliv taxislužeb označena žlutou evidenční nálepkou. Cestující díky tomu pozná, že se jedná o evidované vozidlo taxislužby, což znamená, že je pojištěné a podrobuje se častějším technických prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla taxislužby včetně těch nevybavených taxametrem, což přispěje k tomu, aby práci řidiče taxislužby nevykonávali neprověření řidiči nebo cizinci, kteří pobývají na území České republiky nelegálně.

Související články

Další články

Nejnovější kauzy