Záběry, s nimiž se vrátili, nabízejí unikátní svědectví o moderním vedení války v jednom z nejnebezpeč­nějších míst na světě. Diváky vtahuje přímo doprostřed dění, čímž předává bezprostřední zkušenosti, které zpravidla nedokážou zachytit reportéři či dokumentaristé.

Uvidíte osobní zápasy, zmatky, radosti a strasti války. Události, které tito muži zažijí v Afghánistánu, je navždy poznamenají. Po šesti letech vzpomínají na rok strávený v Korungalu. Pro některé je to příležitost, aby se vypořádali se svými démony.

Pořad Pod palbou můžete sledovat na Discovery Channel od 28. ledna.