Trendy tagy Čauky lidi MasterChef Česko 2021 SuperStar 2021 Volby 2021 StarDance 2021

Nejnovější kauzy

V minisérii Božena vynikl její manžel: Josef Němec tak, jak ho neznáte!

Zdroj: ČT
+ Dalších 6 fotografií
Božena
Na Josefa Němce, manžela spisovatelky Boženy Němcové, často padá až nespravedlivý soud. Jak na něj nahlíží historička doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., která o něm napsala knihu „Josef Němec“ s podtitulem „Neobyčejný muž neobyčejné ženy“?

Jak uvádí docentka Pokorná, o mnoha manželství v 19. století víme velmi málo. Lidé byli spolu a nepotřebovali si tedy psát. To ale nebyl případ manželů Němcových. Manžel Němcové byl pracovně často mimo domov a díky tomu máme mnoho informací. Ne každý dokázal tak kvalitně formulovat myšlenky a pocity jako BoženaJosefem, proto jsou 4 svazky, v nichž je i manželská korespondence, velmi cenné a obsáhlé.

Druhý zdroj pramenů, který dotváří portrét Němce, jsou úřední dokumenty o pracovní činnosti Němce či policejním dohledu nad ním. Tyto dokumenty staví Josefa Němce do pozice člověka, který se vyznačoval pečlivostí, svědomitostí, dobrými mravy.

Josef Němec byl řádný muž

Na otázky typu, zda holdoval alkoholu či hazardu, máme od jeho nadřízených jednoznačnou odpověď, že nikoliv. Do zaměstnání chodil řádně upraven a řádně také vykonával své úřednické povinnosti,“ řekla pro eXtra.cz historička Pokorná.

Němcovi komplikovalo jeho kariérní postup z velké části jeho české smýšlení a láska k češtině. Byl studentem Josefa Jungmanna a byl touto školou velmi ovlivněn. Přesné důkazy o tom, nakolik ovlivnil svou ženu k lásce k češtině, neexistují, ale byl to právě Němec, který Boženu uvedl v Praze do vlastenecké společnosti.

Němec byl dobrý otec i děda

Na otázku, „proč měli manželé spory“, odpovídá docentka Pokorná takto: „Ve kterém manželství nevznikají spory?“ Z obsáhlé korespondence vyplývá, že velké názorové rozdíly panovaly v manželství hodně kvůli výchově a osudu dětí. Rodičům velmi záleželo na dětech a každý mohl mít jiný názor na jejich budoucnost.

Konflikty nastávaly zejména kvůli nejmladšímu synu Jaroslavovi, kterého Němcová vyslala na prestižní výtvarnou uměleckou školu do Mnichova, což bylo pro chlapce velmi náročné a také pro rodinu finančně vyčerpávající. Němec si jako pragmatický muž uvědomoval vážnost situace a projevoval velké obavy. Podklady nemáme ke všemu, ale máme důkazy o tom, že Němec po smrti manželky čile udržoval vztahy s dětmi a nejvíce s dcerou Dorou, která žila v Jičíně, a snažil se být nápomocen. Němec byl také svědomitým dědečkem, k dětem syna Karla choval láskyplný vztah, zvláště pak k první vnučce Božence.

Trápil Josef svou ženu?

Josef Němec sloužil osm let na vojně, pak byl u finanční správy, a to jsou profese, které vyžadují určitou razanci, sebeobětování, schopnost přijímat věci, jak jsou. Uměl k sobě být přísný, byl to člověk rázný, s disciplínou, vojensky striktní, vyžadující řád, a byl dobrý hospodář.

Byl to také muž velmi aktivní, což dokazuje fakt, že po své sedmdesátce odcestoval na delší návštěvu za synem do Ruska, odkud psal články do novin. Jak vypráví odbornice na českou společnost 19. století Pokorná „on byl muž monologu, ona ženou dialogu“. Vzhledem k odlišným naturelům mohlo docházet k názorovým rozporům, ale že by Němec byl agresor a násilník, je spíše špatný mediální obraz.

Muž s velkým srdcem

Němec byl zdatný ve psané tvorbě, psal o svých cestách po habsburské monarchii, kde působil. Některé texty svěřoval manželce, aby je pro vydání upravila. Měli toho společného více, spojovala je láska k vlasti, láska k dětem a k sobě navzájem. Jejich společná schopnost vnímat sociálně-občanskou situaci v revolučním roce 1848 jim také byla velkým tématem.

Byl to právě Němec, který svou těžce nemocnou ženu na sklonku života převezl do Prahy z Litomyšle a do smrti Němcové v lednu 1862 se o ni staral. „Josef Němec byl muž možná příliš nesmlouvavý, ale také muž s velkým a laskavým srdcem,“ zakončila povídání o manželovi nejslavnější spisovatelky historička Pokorná.

Související články

Další články