Při spalování zemního plynu vzniká oxid uhelnatý. Pokud se této látky člověk nadýchá, může být ohrožen. Riziko stoupá s parnými dny, kdy horký vzduch a nízký tlak způsobují špatný tah komína. Tím roste nebezpečí otravy zplodinami nejen z karem, ale i z ostatních plynových spotřebičů.

Komín běžně funguje tak, že kouř stoupá vzhůru, protože je lehčí než venkovní chladnější vzduch. V extrémně horkých dnech ale tento fyzikální zákon funguje opačně. Zplodiny jsou chladnější a teplejší vzduch z venku je zatlačuje zpět do místnosti. Je proto nutné více větrat.

Pražská plynárenská zároveň radí odběratelům, aby si u svých spotřebičů nechávali pravidelně provádět kontroly těsnosti. Současně svým zákazníkům nabízí bezplatné zapůjčení přenosného detektoru unikajících plynů, který je schopen odhalit i nepatrné úniky.