S přicházejícím úplňkem má mnoho lidí problém se spánkem. Poslední úplněk proběhl 2. 3. a jeho působení má na citlivé lidi opravdu velký vliv. Nejedná se však pouze o jeden den, kdy je úplněk ve svém rozpuku, ale také o dny předešlé a následující.

V průběhu několika týdnů tak lidé mohou pociťovat velkou únavu, deprese, a také nespavost. Svůj podíl na tom má také přicházející jaro. Lidé začínají trpět jarní únavou, protože jejich tělo se pomalu, ale jistě probouzí po zimě, ale jejich hlava je stále unavená.

Ještě hůře toto období nesou zejména citliví lidé. Těm se s přicházejícím jarem běžně stává, že jsou velice unavení, ale přesto nemohou v noci zabrat. Když se jim to nakonec povede, tak se ráno častokrát budí velmi unavení.

Spánek a jeho kvalita také souvisí s moderním způsobem života. Chodíme spát pozdě a často koukáme dlouho do počítače. „Obrazovky vyzařují hodně světla v modrém spektru, které ovlivňuje část mezimozku zvanou hypotalamus, a tak představují biologickou signalizaci, že je den, takže nepřichází přirozená večerní ospalost,“ říká pro Lidové noviny profesor Karel Šonka. „Dále se objevují poruchy s nadměrnou denní spavostí a poruchy cirkadiánního rytmu, čili vnitřních biologických hodin,“ dodává profesor Šonka.

Úplněk, jarní únava, to všechno má velký vliv na váš biorytmus. Toto období by mělo zhruba na konci měsíce března ustupovat. Začne se později stmívat a tělo si zvykne na jarní rytmus. Snažte se v tomto období co nejvíce relaxovat a nebýt pod tlakem.