Je správné, když se učitelé snaží děti seznámit s historií našich svátků, ale způsob výuky, kterou zvolila jedna brazilská škola, překračuje všechny meze.

Brazilští učitelé chtěli děti seznámit s tím, proč se vlastně slaví Velikonoce, a pojali to obzvláště kontroverzním způsobem. Vymysleli pro své žáky divadelní hru, která měla znázorňovat ukřižování Ježíše Krista.

Vybral se tedy malý Ježíš, kterého dva římští vojáci ukřižovali za plačícího dohledu Marie a Máří Magdalény. Z celého představení pak unikla fotografie, která se rozšířila po sociálních sítích a šokovala statisíce lidí.

Fotku sdílelo celkem přes 230 000 lidí. Převážná většina zaujala k počinu učitelů negativní postoj. Někteří namítali, že děti v tomto věku nemůžou ukřižování Ježíše a jeho poselstvím rozumět.

A co myslíte vy? Je to dobrý způsob, jak křesťansky vzdělávat děti?