„Stavba „Modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl“ byla projednána ve veřejnoprávním řízení, včetně příslušných odborů MČ Praha 5, takže odmítáme, že by MČ Praha 5 o tomto záměru nevěděla. Městská část Praha 5 byla účastníkem stavebního řízení. Je vydáno pravomocné Stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele bylo zahájeno v r. 2016. Podmínky k zahájení stavby uvedené ve Stavebním povolení, ve vztahu k záboru veřejného prostranství, řeší po uzavření smluvního závazku zhotovitel. Ve zmíněné stanici je plánována výměna pohyblivých schodů typu ET, které jsou již technicky zastaralé. Po demontáži stávajících PS probíhají nezbytné stavební úpravy, sanace průsaků a modernizace souvisejících technologických zařízení jako jsou el. rozvody, kabelové lávky, osvětlení atd. Následně proběhne výměna tří ramen pohyblivých schodů, po které následuje série prohlídek, revizí a dalších činností související se splněním podmínek platné legislativy. V případě rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl je plánována i celková rekonstrukce dotčeného vestibulu,“ uvedla tisková mluvčí Dopravního podniku Aneta Řeháková.