Trendy tagy Čauky lidi Hubnete s nami Like House Monika Absolonová

Nejnovější kauzy

Ukřižovali ho a pak vstal z mrtvých... Jak to bylo se vzkříšením Ježíše ve skutečnosti? Tady je 5 vědeckých vysvětlení

Zdroj: archiv
křesťané
Ježíš Nazaretský byl na Velký pátek ukřižován. Jeho tělo bylo dáno do hrobu. A třetího dne Ježíš vstal z mrtvých. Byl to zázrak? Křesťané věří, že Ježíš jako Syn Boží má vládu nad smrtí. Existují ale také vědecká vysvětlení.

"Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy, podle Písma byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně." (1 Korintským 15:3-8)

To stojí v Novém zákoně a křesťané tezi o vzkříšení Ježíše berou jako fakt, o kterém nemá smysl diskutovat. Ale vědci nabízejí i realistická vysvětlení.

1. Tělo ukradli Ježíšovi učedníci

Teorie vychází z toho, že učedníci uplatili římské vojáky a ti jim tělo vydali.

2. Tělo tajně přestěhovaly židovské autority

Teorie vychází z toho, že Židé neměli Ježíše příliš v lásce, a proto se rozhodli, že po smrti musí tělo tajně zmizet.

3. Teorie klinické smrti

Ježíš ve skutečnosti nezemřel, jen byl v klinické smrti. Pak nevstal z mrtvých, ale jen se probudil.

4. Halucinace

Tato teorie tvrdí, že všichni, kteří viděli Ježíše po jeho popravě živého, měli kolektivní halucinaci.

5. Teorie špatného hrobu

Tato teorie říká, že si očití svědkové jednoduše spletli hrob a Ježíše hledali v místě, kde pohřben nebyl.

Související články

Další články