Po zveřejnění protestu se na nás obrátili různí lidé, někteří s podporou, někteří s výzvou, kam si svůj protestní list máme strčit. Často nás ubezpečovali, že na to, napsat lepší hymnu než Daniel Landa (46), nemáme.

Přišlo nám to jako nefér argument, my taky Daniela nenutíme, aby sepsal o Karlu IV. (†62) recenzovanou monografii. Ale řekli jsme si, že bychom se té výzvě měli postavit čelem, a rádi bychom ve vašem žurnálu prezentovali výsledek našich snah. Text hymny sepsala neoficiální kulturní sekce Spolku studentů historie a je na motivy jedné lidové písně neznámého českého národního uvědomělého skladatele. Píseň se jmenuje Karlíček a rádi bychom k ní doplnili poznámky pod čarou, protože my studenti FF to jinak neumíme.

Eště, když chodil do školy, s Pierrem de Rosieres plnil úkoly francouzský diktáty, žalmy zpaměti, kluk jak andílek, z Bohemie debílek.

(Tato sloka je vtipnou reminiscencí Karlovy výchovy ve Francii, kde byl jeho vychovatelem Pierre de Rosieres, budoucí papež Klement VI..)

Brejličky se mu mlžily, zato zemičky se mu množily. Dobře kraloval, skvěle bojoval, tenhle andílek, pro Sasy debílek.

(Sloka je vesměs dobře pochopitelná. Vedli jsme pouze odborný spor, že slovo „Sasy“ by správně mělo nahradit slovo „Míšňané“… Je otázka, jestli je lepší historicky přesný, nebo rytmicky vázaný text, posuďte sám, vašeho názoru si vážíme.)

Holky ho vlastně docela chtěly, měl hned čtyři, nebyl nesmělý, když mu nedaly syna, tak je nesnášel, ten náš debílek, pardon andílek.

(Narážíme na skutečnost, že Karel IV. byl 4× ženat. Nikoliv najednou, ale to snad je k pochopení. Také problémy se zplozením dědice jsou asi docela notoricky známé.)

A tak životem šel tenhle tlustínek, cestu mu vyšlapal jeho tatínek na drahej fráček markrabskej odznáček, hajzlík od kosti co má rád sladkosti (a turnaje).

(Tady nám trochu ujíždí rým, ale hodně jsme stáli o ten poslední dodatek. Narážka na markrabství je narážkou na formální titul moravského markraběte, který Karlovi jeho otec udělil, aby mohl nějak ukotvit jeho zastupující pravomoci v Českém království. Turnaje měli rádi oba.)

Vlasy od Arnošta pomazaný náš andílek má velký ambice hlavně v církvi a politice. Vlasy od papeže pomazaný náš andílek má velký ambice hlavně ve vzdělávání a politice.

(Do refrénu jsme vtipně vtělili dvě Karlovy korunovace – za českého krále a římského císaře. Karel ve skutečnosti byl korunován ještě římským, burgundským a italským králem, ale to by asi posluchač už nepochopil. Zato vtipně obměňujeme refrén, abychom dosáhli toho, že zazní většina jeho zásluh.)

Chlapeček co trpí podágrou, sedí teď v baráku nad Prahou, veliký statky v ruce ostatky, už ne andílek, teď je debílek.

(Karel byl znám jak svou vášní pro sbírání ostatků, tak svou nemocí zvanou podágra, dna nebo též nemoc králů. Vzniká z nadměrného požívání alkoholu a konzumace masa, což způsobuje poruchy látkové výměny v ledvinách a usazování drobných krystalků soli kyseliny močové v kloubech. Ostatky byly kosti svatých.)

Těžko se říšskejm knížatům ubrání a tak je chudinka strašně humánní, novej říšskej zákoník docela hodně udělá.

(Několik vtipných narážek na Karlovu v podstatě méně přesvědčivou říšskou politiku doplňuje tuto sloku a vytváří oblouk dramatického napětí.)

Vlasy od Arnošta pomazaný náš andílek má velký ambice hlavně v zakládání hradů a politice. Vlasy od papeže pomazaný náš andílek má velký ambice hlavně v budování Prahy a politice.

(Komentář k refrénu srov. výše.)

Znám jich víc těchhletěch králíků, dělaj politiku, píšou si sívíčko. Oči jim zaplanou nad vlastní rodinou za fundace smění si nebíčko.

(Karlova politika zbožných nadací byla typickým jevem dané doby. V podstatě vycházela z přesvědčení, že zbožné skutky pomáhají umenšovat tresty za hříchy, jichž se každý křesťan i vládnoucí panovník často dopouští. Veselý výraz sívíčko je pak narážkou na Karlův vlastní životopis, kterým vstoupil do historie literatury. Napsal také legendu o sv. Václavovi.)

Dál se může zpívat refrén nebo jen la-la-la. Doufáme, že tento příspěvek se stane vhodným doplňkem tak důstojné akce, jako je 700. výročí narození Karla IV.

S pozdravem za tvůrčí kolektiv

Jakub Izdný, student historie

P. S.: Kdyby šlo o zakázku na znělku k oslavám 600 let od upálení Husa († cca 45), máme v záloze hitovku Petra Spáleného (Až mě kardinálové zavolají k sobě, nechci mít na koncilu císaře…)