• Poprava lidických mužů byla natočena v obci poblíž Mělníka. Scény ze školy, kam byly nahnány ženy a děti, byla nafilmována v tělocvičně v Sokole Libeň v Praze.
  • Film se od svého počátku potýkal s nedostatkem financí. Kvůli tomu bylo také ohroženo jeho natáčení. Producent filmu Adam Dvořák se proto rozhodl spustit celonárodní sbírku na jeho natočení.
  • O film projevilo zájem velvyslanectví Izraele v České republice pro svého předsedu vlády, který si osobně DVD vyžádal. Dalším zájemcem byla česká ambasáda ve Washingtonu.
  • Protože vyhlazení Lidic pobouřilo celý svět, na protest proti nacismu byla jménem Lidice přejmenována města a obce v Mexiku, Brazílii, Austrálii i USA.
  • Premiéra filmu proběhla jen týden před devětašedesátým výročím vyhlazení Lidic.
  • Ve filmu účinkuje více než 2 000 komparzistů, což je v Česku dost nevídané.
  • Z natáčení vzešlo více než 55 hodin materiálu.
  • Pracovalo se celkem v 80 lokacích. Například pro účel rekonstrukce vyhlazení Lidic byly extreriéry postaveny a posléze za pomoci 500 litrů zápalné látky srovnány se zemí