Program se nazývá „Roam like at home“ a uživatel by měl moci naplno využívat všech mobilních služeb v zahraničí za ceny, jaké má doma. Jenomže to má i svá úskalí. Na co myslet před tím, než z ciziny zavoláte domů a dvě hodiny budete diskutovat?

1. Jste opravdu v Evropské unii?

Volat za stejné ceny jako doma můžete v celé Evropské unii. Připojily se i tři státy, které do ní nepatří – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Ale pozor, pokud budete ve Švýcarsku. Tam už budete volat za pěknou „pálku“. To samé platí na Balkáně. Zatímco Bulharsko, Chorvatsko a Řecko jsou členy EU, tak pro Albánii a Černou Horu to neplatí. Hovory by se vám tak pěkně prodražily.

2. Pozor v pohraničí

Fyzicky sice můžete být na území určitého státu EU, ale pokud jste v pohraničí, tak si nejsilnější síť může myslet něco jiného a automaticky vás připojí k sobě. To znamená, že rázem voláte ze sousedního státu, který už může poskytovat drahé služby. Je proto stále třeba kontrolovat svůj telefon a příchozí zprávy, které vás na tuto skutečnost upozorní.

3. Zvýhodněný tarif platí pouze na zemi

Jste zvyklí komunikovat i během vaší cesty do cílové destinace? V tom případě byste si použití mobilního telefonu v letadle nebo na lodi měli rozmyslet. Služby mohou být v těchto podmínkách účtovány podle mezinárodních tarifů.

4. Není volání jako volání

Když odcestujete do jiného státu a voláte ze své české SIM karty, tak máte slíbené výhodné podmínky. JENŽE, když voláte z ČR svému kamarádovi v zahraničí, tak pozor. Takový hovor je už zpoplatněn tarifem pro mezinárodní volání a vy nic neušetříte.