Trendy
válka na Ukrajině Výměna manželek 2024 Sedm schodů k moci Survivor 2024

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – zkráceně WHO) slouží jako koordinační autorita v otázkách mezinárodního veřejného zdraví. Jde o agentura spadající pod systém Organizace spojených národů (OSN

  • Datum založení: 7. dubna 1948
  • Sídlo: Ženeva
  • Generální ředitel: Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus (byl zvolena na 70. zasedání organizace v roce 2017

7. duben je každoročně oslavován jako Světový den zdraví. Jejím předchůdcem byla Zdravotní organizace (Health Organisation - HO) se sídlem v Paříži, která byla založena v roce 1907.

Jedním ze zakládajících členů WHO bylo i Československo. Česká republika se pak stala členem v roce 1993.

Hlavní činnosti WHO

  • formulace zdravotní politiky
  • odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií
  • sledování indikátorů zdravotního stavu populace
  • sledování ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států
  • rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí
  • řízení zdravotní péče
  • konzultační činnost dle potřeb členských států

Členské státy WHO jsou rozděleny do šesti regionů, které řídí regionální úřadovny. Sídlo Regionální úřadovny WHO pro Evropu se nachází v Kodani. Evropský region WHO čítá 53 států.

Orgány WHO

Nejvyšším orgánem WHO je World Health Assembly (WHA) neboli Světové zdravotnické shromáždění. Koná se každoročně v květnu v Ženevě a účastní se jej ministři zdravotnictví všech členských států. Debatují a schvalují program i rozpočet WHO. Dále se projednávají důležité otázky zdravotní politiky.

Dvakrát do roka zasedá Executive Board (EB) neboli Výkonná rada, která je složená z odborníků. EB čítá 34 členů, kteří jsou voleni na tři roky. EB napomáhá WHA zavádět jednotlivé rozhodnutí a strategie.

Články