Trendy
Výměna manželek 2024 válka na Ukrajině Survivor 2024 Survivor 2024 - aktuálně

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. Z voleb vzejde 200 nových poslanců.

Právo být volen má každý občan ČR, kterému bylo 21 let. Právo volit má každý občan, kterému je 18 let a je způsobilý k právním úkonům.

Články