Trendy tagy válka na Ukrajině Agáta Hanychová Eliška a Damián Love Island 2023

Český dramatik, disident a politik Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let na následky dlouhodobých zdravotních problémů na Hrádečku na Trutnovsku. Je pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze.

Václav Havel byl v letech 1989 až 1992 devátým (a zároveň posledním) prezidentem Československa. V letech 1993 až 2003 byl prvním prezidentem České republiky.

Václav Havel se narodil do známé podnikatelské a intelektuálské rodiny. Jeho otcem byl pražský stavební podnikatel Václav Maria Havel a matkou výtvarnice a módní návrhářka Božena Havlová (rozená Vavrečková). Spolu se svou rodinou přečkal druhou světovou válku na Českomoravské vrchovině. Po válce začal navštěvovat elitní internátní školu v Poděbradech, kde se setkal s Milošem Formanem Škola byla v roce 1950 zrušena.

V roce 1951 nastoupil do učebního oboru jako chemický laborant. Komunistický režim mu neumožnil, aby si zvolil střední školu podle svého přání. Z kádrových důvodů nebyl přijat ani na žádnou vysokou školu humanitního zaměření. Z toho důvodu v letech 1955 až 1957 studoval na ekonomické fakultě ČVUT. Přestup na FAMU mu nebyl umožněn. Po skončení základní vojenské služby pracoval jako jevištní technik (Divadlo ABC Divadlo Na zábradlí

Václav Havel dramatik

Jako literát debutoval Václav Havel v roce 1955, když mu vyšel text v časopise Květen. Dále vydával texty v periodikách jako Divadelní noviny, Host do domu, Literární noviny a další. V roce 1969 mu bylo publikování v Československu zakázáno. Proslul jako dramatik. Svou první divadelní hru, jednoaktovku Rodinný večer napsal v roce 1959. Následovala hra Zahradní slavnost, která měla premiéru na začátku prosince 1963 v Divadle Na zábradlí.

S divadlem bylo spjato i jeho další studium. Dálkově studoval DAMU kterou absolvoval v roce 1966. Později se také stal dramaturgem Divadla Na zábradlí.

Jeho dramata byla vytvořena v duchu absurdního divadla, zabýval se v nich zejména tématy moci a byrokracie. Jeho nejznámější divadelní hrou se stala Audience, kterou napsal v roce 1975. Jejím hlavním hrdinou je disident Ferdinand Vaněk, který pracuje v pivovaru. Havel při psaní čerpal z vlastních zkušeností. V obdobném duchu se nesou i jeho hry Vernisáž a Protest.

Largo desolato z roku 1984 je je studií strachu pronásledovaného disidentského spisovatele o vlastní identitu. Po skončení své prezidentské funkce napsal drama Odcházení (2007).

Václav Havel disident

Když bylo potlačeno pražské jaro, nesměl Havel v Československu vydávat a hrát. Jeho hry však slavily úspěch za hranicemi jeho rodné vlasti. Například v New Yorku získal ceny za své hry Vyrozumění a Ztížená možnost soustředění.

21. srpna 1969 se stal jedním ze signatářů petice Deset bodů odmítající okupaci a její politické a kulturní důsledky, za což byl obviněn z podvracení republiky. Následovaly další petice a otevřené dopisy. Václav Havel se spolu s dalšími postavil na obranu pronásledovaných umělců z okolí skupiny The Plastic People of the Universe. Vznikla občanská iniciativa Charta 77 která se zaměřovala na dodržování lidských práv. Havel byl jedním z prvních mluvčích Charty. Z toho důvodu byl opět vyšetřován a nakonec odsouzen za poškozování zájmů republiky. Dostal 14 měsíců nepodmíněně.

V roce 1978 byl spoluzakladatel a mluvčím Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, za což si vysloužil dalších pár měsíců ve vyšetřovací vazbě, z které psal dopisy své ženě. Ty se staly základem pro knihu Dopisy Olze. V říjnu 1979 byl za podvracení republiky odsouzen na čtyři a půl roku nepodmíněně. Na podzim 1982 začal trpět opakovanými zápaly plic, v únoru následujícího roku mu byl přerušen ze zdravotních důvodů výkon trestu. Následovalo domácí vězení.

Byl také zatčen během Palachova týdne. V červnu 1989 stál u zrodu petice Několik vět. Naposledy se dočkal zatčení v říjnu 1989.

Václav Havel během sametové revoluce

Václav Havel se 19. listopadu 1989 zúčastnil založení Občanského fóra (OF). O dva dny později pak z balkónu nakladatelství Melantrich poprvé promluvil jménem OF k demonstrantům shromážděným na zcela zaplněném Václavském náměstí.

Václav Havel politik

Václav Havel byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Byl kandidátem protikomunistického hnutí Občanské fórum. Legendárním se stal jeho první novoroční projev z 1. ledna 1990. Rozsáhlou amnestii, kterou vyhlásil, považují jeho kritici za kontroverzní. Václav Havel byl prezidentem v době rozpadu Československa, ke kterému došlo na konci roku 1992.

Václav Havel byl poté po dvě funkční období prezidentem samostatné České republiky. Poprvé byl zvolen 26. ledna 1993, podruhé pak 26. ledna 1998. Hlavou státu byl do 2. února 2003, pak ho v této funkci vystřídal Václav Klaus

Osobní život Václava Havla

Jeho první manželkou byla v letech 1964 až 1996 Olga Havlová (rozená Šplíchalová). Vzal si ji po osmileté známosti 9. července 1964. Olga Havlová zemřela 27. ledna 1996.

Jeho druhou manželkou se stala herečka Dagmar Veškrnová(po svatbě Dagmar Havlová se kterou se seznámil na podzim 1989 během oslav 30. výročí divadla Semafor. Jejich svatba se konala 4. ledna 1997 na žižkovské radnici.

Články