Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 StarDance 2023: kompletní přehled

Masová migrační krize v Evropě vypukla v roce 2015, kdy do Evropské unie dorazilo přes milion migrantů. Uprchlická krize nastala kvůli velkému počtu uprchlíků a ekonomických migrantů, kteří zamířili do EU v krátkém časovém období.

Více viz migranti

Články