Trendy
válka na Ukrajině EURO 2024 Karel Gott Shannen Doherty

Státní vyznamenání České republiky jsou řády + medaile. Jejich propůjčením nebo udělením jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy v budování společnosti, výsledky práce, případně hrdinské a jiné výjimečné činy.

Řády jsou vyšší formou vyznamenání; propůjčují se občanům ČR a udělují se těm, kteří nejsou jejími občany. Medaile jsou jejich nižší formou a udělují se.

Přehled řádů a vyznamenání ČR (od 1. ledna 1993)

Databáze nositelů státních vyznamenání na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Propůjčení

Znamená, že po smrti vyznamenané osoby se insignie vrací Kanceláři prezidenta republiky.

Udělení

Insignie zůstává po smrti vyznamenané osoby v držení pozůstalých.

Dny pro propůjčování a udělování vyznamenání občanům ČR jsou státní svátky 1. ledna a 28. října.

Návrhy

Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentu republiky. Návrhy mu předkládají Poslanecká sněmovna + Senát Parlamentu ČR a vláda.

Postupovat lze i bez takového návrhu, rozhodnutí o tom ale vždy podléhá kontrasignaci premiéra.

Jak podat návrh na státní vyznamenání

Převzetí

Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Insignie vyznamenání je oprávněna nosit pouze vyznamenaná osoba. Dochází-li k předávání in memoriam, převezmou zmíněné pozůstalí.

Historie (Československo do 1989)

Česká a Slovenská Federativní Republika (do 1992)

Články